In English | På svenska |

Julkiset hankinnat

 

 

Huittisten kaupunki toteuttaa hankintansa joko itsenäisesti tai Porin hankintatoimiston kautta. Kaupungin osalta hankinnoista vastaavat kaikki toimialat ja yhteyshenkilönä toimii hallintojohtaja Katariina Koivisto.


Porin kaupungin hankintatoimi
Pohjoispuisto 7
28100 PORI
Puhelin (02) 621 1100 (vaihde)
Sähköposti tarjous[at]pori.fi

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä

menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä.

Laki julkisista hankinnoista (348/2007) ja erityishankintalaki (349/2007) tulivat voimaan 1.6.2007.

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita:

  • hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen
  • tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu

 

Porin kaupungin hankintatoimen yhteistoiminta-alueen hankintaohjeet

 

Huittisten kaupungin pienhankintaohjeet

 

 

 

 

 

Julkisia hankintoja koskevia linkkejä:


 

Hankinnat.fi

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Markkinaoikeus

Hilma

Creditan hankintasivut

Kuntaliiton hankinta- ja kilpailuttamistietoa

Tietoa Euroopan unionin julkisista hankinnoista