In English | På svenska |

Päätöksenteko

 

Päätöksenteko etenee seuraavasti:

    • Toimialojen viranhaltijat valmistelevat asiat lautakunnille.
    • Asia voi tulla vireille myös asiakkaan tai toisen viranomaisen aloitteesta
    • Lautakunnat käsittelevät esittelijänsä päätösehdotukset ja tekevät tarvittaessa ehdotuksensa kaupunginhallitukselle tai kaupunginvaltuustolle
    • Kaupunginhallituksessa esittelijänä on kaupunginjohtaja.

Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä elin ja sen kokous on kaikille julkinen.
Viranhaltijat ja työntekijät huolehtivat päätösten täytäntöönpanosta.
Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.
Päätösvalta määritellään kaupungin omissa johtosäännöissä. Niiden perusteella päätöksiä tekevät joko viranhaltijat, lautakunnat, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.
Toiminta tapahtuu valtuuston kullekin vuodelle hyväksymän talousarvion määrärahojen puitteissa.


Esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Pöytäkirjat tarkistetaan noin viikon kuluttua kokouksesta.


Valtuuston kokouksia aletaan taltioida 27.4.2015 alkaen. Kokousta voi seurata suorana tai katsoa taltioinnin myöhemmin.