In English | På svenska |

Esiopetus

 

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta. Esiopetuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimaan oppimisen taitoja ennen kouluikää.


Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.


Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa (varhaiskasvatus) sekä Lauttakylän ja Sammun koulujen esiopetusryhmissä. Esiopetuspaikoissa on mahdollisuus esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivähoitoon.

 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli noin 4 tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

 

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jonka pohjalta on laadittu koko kaupunkia koskeva esiopetuksen opetussuunnitelma.

 

Esiopetukseen haetaan vuosittain tammi-helmikuussa, jolloin kaikille esiopetusikäisten huoltajille lähetetään tiedote esiopetukseen hakemisesta.


Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen


Esiopetuksen ops päivitys 9.12.2014; Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen