In English | På svenska |

Esiopetus

 

Perusopetuslain mukaan kunta on velvollinen järjestämään esiopetusta. Esiopetuksella tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä sekä oppimaan oppimisen taitoja ennen kouluikää.


Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.


Esiopetusta järjestetään päiväkodeissa (varhaiskasvatus) sekä Lauttakylän ja Sammun koulujen esiopetusryhmissä. Esiopetuspaikoissa on mahdollisuus esiopetusta täydentävään aamu- ja iltapäivähoitoon.

 

Esiopetuksen laajuus on vähintään 700 tuntia vuodessa, eli noin 4 tuntia päivässä. Lukuvuosi noudattelee pääosin kouluissa noudatettavia työ- ja loma-aikoja.

 

Esiopetus perustuu opetushallituksen laatimiin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin, jonka pohjalta on laadittu koko kaupunkia koskeva esiopetuksen opetussuunnitelma.

 

Esiopetukseen haetaan vuosittain tammi-helmikuussa, jolloin kaikille esiopetusikäisten huoltajille lähetetään tiedote esiopetukseen hakemisesta.


Esiopetuksen opetussuunnitelma 1.8.2016 alkaen


Esiopetuksen ops päivitys 9.12.2014; Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen
Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2018 - 2019

Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.


Väestötietojärjestelmän mukaan huittislaisille vuonna 2012 syntyneiden lasten huoltajille lähetetään kirje, jossa on tarkemmat ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta.


Kirje esiopetukseen ilmoittautumisesta.


Esiopetukseen ilmoittautuminen 18.2.2018 mennessä wilman kautta.


Mikäli ette ole saaneet kirjettä esiopetukseen ilmoittautumisesta, ottakaa yhteys koulutoimistoon. Lisätietoja toimistonhoitaja Anja Halén, puh. 044 560 4272 tai anja.halen@huittinen.fi.