In English | På svenska |

Perusopetus

 

Huittisten kaupungin perusopetus järjestetään viidessä alakoulussa, joita ovat Lauttakylän, Loiman, Sallilan, Sammun ja Suttilan koulut. Pellonpuiston koulu on luokkien 7 - 9 yläkoulu. Opetus toteutetaan lähikouluperiaatteella ja kaikilla kouluilla on käytettävissään kolmiportaisen tuen monipuoliset keinot tukea oppilasta opinpolun eri vaiheissa. Toiminta-alueittain opiskelevien oppilaiden opetusta annetaan Lauttakylän koululla.

 

Perusopetuksen opas

Hakemuslomake; koulunkäyntioikeus muualle kuin lähikouluun

Hakemuslomake; koulunkäyntioikeus Huittisten peruskoulussa, vieraasta kunnasta hakevat

Hakemuslomake; koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Oppilastietoilmoitus 1 - 6 vuosiluokat

Oppilastietoilmoitus 7 - 9 vuosiluokat