In English | På svenska |

Palveluseteli Yksityisessä päivähoidossa on noudatettava lakia yksityisistä sosiaalipalveluista, päivähoitolakia, -asetusta ja valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita sekä muita varhaiskasvatustoimintaa ohjaavia lakeja ja määräyksiä. 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli maksetaan päivähoito-oikeuden piirissä oleville lapsille. Kunnallinen päivähoito ja lakisääteinen yksityisen hoidon tuki ovat ensisijaisia vaihtoehtoja lasten päivähoidon järjestämiseksi. Päivähoidon palveluseteliin ei ole lakisääteistä subjektiivista oikeutta, ja se on siten harkinnanvarainen etuus.
Palveluseteli voidaan myöntää Huittisten kaupungin asukkaalle, joka olisi muutoinkin oikeutettu päivähoitopalveluun Huittisten kaupungin kunnallisessa päivähoidossa.
Palveluseteli on lapsikohtainen ja sulkee pois Kelan maksaman kotihoidontuen ja yksityisen hoidon tuen sekä kunnalliset varhaiskasvatuspalvelut.


Palvelusetelin hakeminen ja maksaminen 1. Huoltajat hakevat hoitopaikkaa osoittamalla hoitohakemuksen kunnan varhaiskasvatukseen jossa ilmaisevat että toivovat sijoitusta yksityiseen päiväkotiin.

2. Sijoituspäätös lähetetään tiedoksi huoltajille josta ilmenee että sijoituspaikka on yksityinen päiväkoti. 

3.Yksityinen päiväkoti antaa tietoa toiminnastaan sekä maksuihin vaikuttavista käytännöistä asiakkaalle.

4.Päätettyään valita yksityinen palveluntuottaja ja palveluseteli käyttöön huoltajat täyttävät  palvelusetelihakemuksen Huittisten varhaiskasvatuksen sivuilta. Hakemus palautetaan varhaiskasvatuksen toimistoon. Asiakas (huoltaja/huoltajat) voi myös kieltäytyä palvelusetelistä palvelun järjestämismuotona sekä yksityiseen päiväkotiin siirtymisestä.

5.Asiakas ja palveluntuottaja tekevät hoitosuhteesta keskenään sopimuksen jossa sovitaan hoitoon liittyvät käytännöt sekä hyvityskäytäntöihin liittyvät,maksuun vaikuttavat aiheet (kesäloma-ajan hyvitys).Sopimus antaa palveluntuottajalle oikeuden laskuttaa asiakasta varhaiskasvatuksesta.


Jos huoltajilla on yhteishuoltajuus, perhe toimittaa Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen toimistoon molempien vanhempien allekirjoittaman palvelusetelihakemuksen, josta selviää lapsen asuminen vanhempiensa luona. Palveluseteli myönnetään jommallekummalle vanhemmalle tai molemmille.
Palvelusetelin saanut huoltaja tekee yksityisen päiväkodin kanssa kirjallisen hoitosopimuksen palvelun antamisesta. Yksityinen päiväkoti toimittaa kopion sopimuksesta myöntäjälle. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden kuluessa sen voimassaolopäivästä lukien. 
Palveluseteli on tulosidonnainen. Palvelusetelin arvon määrittämistä varten vanhemmat toimittavat tulotietonsa varhaiskasvatuksen toimistoon. 


Palveluseteli myönnetään vähintään kuukaudeksi. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti. 


Vastaisuudessa kuukausittain päivähoitomaksun asiakkaalle lähettää yksityinen palveluntuottaja, ei kaupunki.


Asiakkaan maksettavaksi jää palveluntuottajalle asiakasmaksu, joka on maksimissaan samansuuruinen kuin korkein kunnallinen päivähoitomaksu. Yksityisellä palveluntuottajalla voi olla kunnallisesta eriäviä muun muassa kesäloma- aikaan liittyviä hyvityskäytäntöjä joista yksityinen päiväkoti ohjeistaa asiakasta. Yksityinen saa periä 12 kuukautta hoitomaksuja joten tämä vaikuttaa kesäloma-ajan maksuihin.


Oikeus palveluseteliin päättyy lapsen viimeiseen hoitopäivään. 

Palvelusetelin arvo tarkistetaan mikäli:
perheen koko tai lapsen hoidon tarve muuttuu
perheen tulot muuttuvat +/- 5%
lainsäädäntö tai kunnan päätökset muuttuvalapsen täyttäessä 3 vuotta tehdään uusi palvelusetelipäätös
Edellä mainituista muutoksista on perheiden ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen toimistoon. 

Palvelusetelillä tuotettavat päiväkotipalvelut ja hinnat


Palveluseteli on lapsikohtainen ja tulosidonnainen. Sen arvo määräytyy perheen bruttotulojen, lapsen iän, perheen koon ja lapsen hoidon laajuuden perusteella, Hoitomaksu määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. 

Palvelusetelin enimmäisarvot:
yli 3- vuotias  810 e 
Alle 3- vuotias 1215e

osapäivähoito, 20 h /vko
yli 3- vuotias 437,40e
alle 3-vuotias 656,10e


Esimerkki palvelusetelin ja omavastuuosuuden laskemisesta


Perhe on saanut  4 - ja 2 - vuotiaille lapsille kokopäivähoidon hoitopaikat palvelusetelipäiväkodista. 
Palvelusetelin perusarvo on yli 3- vuotiaalle 810 e / kk ja alle 3 - vuotiaalle 1215e/kk.
Tulojen perusteella perhe maksaisi kunnallisessa päiväkodissa 200e/kk/lapsi.
Omavastuuosuus asiakkaalle eli asiakasmaksu yhdestä lapsesta on kunnallinen päivähoitomaksu 200e.
Tämän maksun asiakas maksaa palveluntuottajalle.
Kunta maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ( perusarvo esi. 810 e - asiakasmaksu esim. 200e = 610e/kk ) 

palvelusetelin hakuohjeet
Palvelusetelin hakuohjeet (pptx) (274.6 KB)

Yksityiset palveluntuottajat (palveluseteli)


Huittisten kaupunki on hyväksynyt seuraavat varhaiskasvatuspalvelujen tuottajat:

Päiväkoti Nappulanurmi, Huittinen ( Verkanappulat Oy)

Palveluntuottajan hoitomaksun Huittisten kaupungissa:
yli 3- vuotias  810 e 
Alle 3- vuotias 1215e

osapäivähoito, 20 h /vko
yli 3- vuotias 437,40e
alle 3-vuotias 656,10e