In English | På svenska |

Tietoja huoltajalle hoidon aloittamisesta

Päivähoitopaikkaan tutustuminen

Varhaiskasvatuksen sijoituspäätöksen saavuttua kannattaa olla yhteydessä hoitopaikkaan ja sopia vanhempien ja lapsen tutustumisesta hoitopaikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua. 

Tutustumiskäytäntö järjestetään lapsilähtöisesti. Hyvin järjestetty tutustumiskäynti tai useammat käynnit  helpottavat hoidon aloittamista sekä lapsen että perheen kannalta. Sujuva hoidon aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle kasvatuskumppanuudelle.

Huomioithan ettei tutustuminen ole varsinainen hoitopäivä vaan pääsääntöisesti noin 1-2 tunnin kestoinen tai yhteisesti sovitun ajan mukainen hetki. 

Ateriat päivähoidossa

Kokopäivähoidossa tarjotaan aamupala, lounas ja välipala.
Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas.

Neljä tuntia päivässä varhaiskasvatuksessa oleva lapsi saa samat ateriat kuin kokopäivähoidossa oleva lapsi niinä aikoina kun hän on läsnä samassa toiminnassa samaan aikaan pidemmässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen kanssa.


Päivähoidossa ruokaileva saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos erityisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt. Lääkäri, terveydenhoitaja tai ravitsemusterapeutti täyttää lomakkeen erityisruokavaliosta ja huoltaja toimittaa sen hoitopaikkaan/keittiöön.


Päiväkotien ruokalistat

Erityisruokavalio varhaiskasvatuksessa

Lasten ravitsemussuositukset


Lapsen tuominen ja hakeminen hoitopaikasta

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta hoitopaikkaan tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan. Vastaavasti hoitopäivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan.


Lähtökohtana  on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoitopaikasta. Jos joku muu kuin huoltaja tuo tai hakee lapsen hoidosta, niin asiasta tulee ilmoittaa henkilökunnalle.


Sairaan lapsen hoito

Varhaiskasvatuksessa ei voida hoitaa sairasta lasta. Jotta lapsi voi palata takaisin hoitopaikkaan sairastelun jälkeen, tulee arvioida ennen kaikkea lapsen yleistila sekä taudin mahdollinen tarttuvuus. Lapsen yleistilan tulee sallia ryhmässä oleminen ulkoiluineen.