In English | På svenska |

Maakuntakaava on maakunnan ja seudun kuntien yleispiirteinen maankäytön suunnitelma

 

Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan laatimiselle ja muuttamiselle. Maakuntakaava on ohjeena myös asemakaavan laatimiselle, jos asemakaava laaditaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Satakunnassa maakuntakaavan laatii Satakuntaliitto.

 

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, jotka soveltuvat mm. liikenneratkaisuille, asumiseen ja virkistysalueiksi.

 

Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain.

 

Ympäristöministeriö on 30.11.2011 vahvistanut Satakunnan maakuntakaavan 2009. Kaava on kokonaismaakuntakaava, joka kumosi maakunnan alueella voimassa olleet seutukaavat.