In English | På svenska |

Nähtävillä olevat kaavat löytyvät Huittisten kaupungin internetsivuilta: Nähtävillä olevat kaavat


 

VIREILLÄ OLEVAT KAAVAT


Lantinkujan korttelin 0207 osan vaiheasemakaava


Vireilletulovaihe:


Ilmoitus kaavan valmistelusta

Ajantasa-asemakaavaote 02.11.2018

AsemakaavamääräyksetEhdotusvaihe:


Asemakaavaehdotus  21.01.2019

Selostusehdotus  21.01.2019

Asemakaavamääräykset 05.11.2001*************************************************************************************************************************************

Uuden koulun tontti ja lähiympäristön aluerakenne


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.5.2018Luonnosvaihe:


Asemakaavaluonnoskartta  24.09.2018

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  tark. 24.09.2018

Havainnekuva

Selostusluonnos  24.09.2018


Viranomaistyöpalaverin 26.06.2018 muistio

Tieliikennemeluselvitys

Uuden alakoulun liikenneselvitys

Poistuva asemakaava

      Kaavamääräykset  23.04.1971

      Kaavamääräykset  25.08.1981

      Kaavamääräykset  21.07.1999

      Kaavamääräykset 03.09.2012

Rakennettavuusselvitys

Pohjatutkimusraportti

Pohjatutkimusasemapiirros

Pohjatutkimusleikkaus A - A

Pohjatutkimusleikkaus B - B

Pohjatutkimusleikkaus C - C


Varsinais-Suomen ELY- keskuksen lausunto rakentamiskorkeudesta


************************************************************************************************************************************


Myllytien alueen asemakaava


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma   23.01.2017Luonnosvaihe:


Asemakaavaluonnoskartta  24.09.2018

Asemakaavamääräykset

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma  tark. 24.09.2018

Havainnekuva

Selostusluonnos 24.09.2018


Muistio yleisötilaisuudesta saatavilla pyydettäessä

Loiman luontoselvitys 2014

Loiman luontoselvityksen täydennys 2017

Loiman luontoselvityksen täydennys 2018


************************************************************************************************************************************


Vanhan kivikoulun ympäristön sekä Viialankatu 25 ja 27 asemakaavan muutos


Vireilletulovaihe:


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 24.09.2018


Ajantasa-asemakaava määräyksineen

Haravakyselyn tiivistelmä