In English | På svenska |

Yleiskaava on ohjeena asemakaavoitukselle ja muulle maankäytölle

 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun, rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi.

(Maankäyttö- ja rakennuslaki 35 §)

 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan (MRL 36 §) kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä ajan tasalla.

 

Yleiskaavaa laadittaessa on maakuntakaava otettava huomioon. Yleiskaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa asemakaavaa.