In English | På svenska |

Karttatuotteet

Kaavan pohjakartta

Kaavan pohjakartta on laadittu numeerisessa muodossa Huittisten keskusta-alueen asemakaavoitetuilta alueilta.  Kartta on tarkoitettu asemakaavan ja erilaisten suunnitelmien pohjakartaksi. Se sisältää mm. olemassa olevan kiinteistöjaotuksen, liikenneväylät, korkeuskäyrät, maastokuvioiden rajat, rakennukset ja nimistön. Karttaa on saatavana numeerisessa muodossa tai paperitulosteina.

 

Luovutusmuodot ja hinnat:

 

Ote pohjakartasta
Ote pohjakartasta

 

Opaskartta ja haja-asutusalueiden osoitekartta

Opaskartta-aineistoa käytetään erilaisissa painetuissa kartoissa, karttapalveluissa sekä teemakarttojen pohja-aineistona. Opaskartassa on yksityiskohtia karsittu ja yleistetty painottaen katuverkoston ja nimistön sekä osoitteiston merkitystä. Opaskartta tuotetaan ja ylläpidetään jatkuvasti numeerisessa muodossa, mikä mahdollistaa hyvin monimuotoisen kartan käytön niin värien määrän kuin mittakaavojenkin suhteen.

 

Huittisten alueesta on saatavilla Opaskartta 2012. Kaksipuolisen kartan etupuoli käsittää mittakaavassa 1:10 000 Huittisten keskusta-alueen sekä Vampulan taajaman. Kartan kääntöpuolen osoitekartta käsittää koko kunnan alueen mittakaavassa 1:50 000. Kartta sisältää  tiennimi- ja kohdeluettelot.

 

Kartta on saatavilla sekä taitettuna että suorana versiona 9,10 euron kappalehinnalla muun muassa seuraavista paikoista:

 

  • Kaupunginvirasto 2 krs / Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut
  • Huittisten pääkirjasto, Lauttakylänkatu 26, 32700 Huittinen 
  • Vampulan kirjasto, Sallilantie 43, 32610 Vampula

 

Ote opaskartasta
Ote opaskartasta

 

Teemakartat

Paikkatietopalvelut valmistaa teemakarttoja sekä kaupungin omaan tarpeeseen että tilauksesta ulkoisille asiakkaille.

 

Teemakartoissa tietty teema tai aihe kuvataan korostetummin kuin kartan muu sisältö. Teemakartan kuvaustapa ja mittakaava on hyvin vaihteleva käyttötarpeen mukaan. Teemakarttojen pohjana käytetään yleensä kaupungin opaskarttaa. Esimerkkejä teemakartoista ovat erilaiset opasteet, tapahtuma- sekä ulkoilureittikartat.

 

Teemakartta
Teemakartta