In English | På svenska |

Maapolitiikka

 

Huittisten kaupungin tehtävänä on huolehtia maankäytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja kaavoituksen yhteisenä tavoitteena on ohjata yhdyskuntarakenteen kehitystä haluttuun suuntaan. Kaupunki ratkaisee päätöksillään yhdyskuntarakenteen kehittymisen suunnan, laadun ja kustannukset.

 

Maapolitiikan alaan kuuluvat kaupungin maanhankintaa ja kaavojen toteuttamiseen liittyvät toimet. Hankkimalla maata keskeisiltä kasvusuunnilta hyvissä ajoin ennen kaavoitusta kaupunki voi ylläpitää riittävää ja kohtuuhintaista tonttitarjontaa sekä kehittää yhdyskuntarakennetta edulliseen suuntaan.

 

Maapoliittinen ohjelma on osa kaupungin strategiaa ja sen linjaukset vaikuttavat keskeisesti kaupungin menestymiseen. Onnistuminen edellyttää toimivaa, pitkäjänteistä ja johdonmukaista yhteistyötä kaupungin ja maanomistajien välillä maankäyttöön liittyvissä asioissa.

 

Huittisten kaupungin maapoliittinen periaateohjelma

 

Ilmakuva
Ilmakuvaa Huittisista