In English | På svenska |
Kikultk 23.9.2015 § 33
Huittisten kirjaston näyttelytoiminnan periaatteet


Näyttelytoiminnan periaatteet

Huittisten kaupunginkirjasto pyrkii näyttelytoiminnassaan monipuolisuuteen ja laaja-alaisuuteen sekä tukemaan paikallista harrastustoimintaa. Kirjaston näyttelytoiminnan tulee olla kirjaston toiminta-ajatuksen mukaista ja tarjota asiakkaille elämyksiä, virkistystä ja tietoa. Tämä voi tapahtua myös esimerkiksi

ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä taustoittavien näyttelyjen avulla.

 

Kirjastoon pystytettävän näyttelyn tulee olla toteutukseltaan ja sisällöltään julkiseen tilaan sopiva. Kirjasto ei ota vastaan uskonnollisia, puoluepoliittisia tai kaupallisia markkinointinäyttelyitä tai näyttelyitä, joiden tarkoituksena on loukata ihmisoikeuksia tai halventaa tai syrjiä jotain ihmisryhmää. Esillä olevissa teoksissa ei sallita hintatietoja.

 

Näyttelytila ja sen varaaminen

Hermanni-salin näyttelytilavarauksen voi tehdä joko käymällä henkilökohtaisesti kirjastossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Tilavaraus on syytä tehdä hyvissä ajoin ennen aikomaansa näyttelyaikaa. Varausta tehdessään varaaja ilmoittaa, koskeeko varaus vain Hermanni-salia vai myös aulaa ja/vai vitriinejä.

Näyttelytilan varaaminen on maksutonta. Tulleiden varaustoiveiden perusteella kirjastotoimenjohtaja vahvistaa Hermanni-salin näyttelysuunnitelman puolivuosittain marraskuussa ja toukokuussa, jolloin alustavat, myöhemmin päivitettävät tiedot näyttelyistä viedään kirjaston verkkosivuille. Kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelut pitää itsellään oikeuden käyttää tarvittaessa Hermanni-salia omiin näyttelyihinsä, kutsunäyttelyihin tai luento- ja kokoustarkoituksiin. Näyttelyaika on pääsääntöisesti noin yksi kuukausi. Pystytysaika alkaa kuukauden ensimmäisenä kirjaston aukiolopäivänä, purkuaika on viimeistään kuukauden viimeisenä kirjaston aukiolopäivänä. Päivittäinen näyttelyaika on pääsääntöisesti kirjaston aukiolojen mukainen, paitsi päättyminen arkisin tunti ennen sulkemista, koska Hermanni–sali voi olla iltaisin yhdistysten kokous- tms. käytössä.

 

Näyttelyn pystyttäminen ja purkaminen sekä näyttelystä tiedottaminen

Näyttelyn ripustus ja purku tulee tapahtua kirjaston aukioloaikoina. Kirjaston tiloja tai esineitä ei saa vahingoittaa. Kirjasto ei vastaa näyttelyssä esillä olevien teosten turvallisuudesta näyttelyn eikä kuljetusten aikana. Näyttelyn pitäjä vastaa myös näyttelyyn liittyvistä tekijänoikeuksista. Näyttelyn pitäjä vastaa itse näyttelyn pystytyksestä ja purkamisesta sovitun aikataulun mukaisesti. Näyttelyn pitäjän nimi tulee olla selkeästi näkyvillä näyttelyssä. Näyttelyn pitäjä voi järjestää omalla kustannuksellaan avajaiset,

mieluiten kirjaston aukioloaikana.

 

Kirjasto tiedottaa näyttelystä omia tiedotuskanaviaan käyttäen, myös sähköisesti, näyttelyn järjestäjä voi toimittaa kirjastolle tätä tarkoitusta varten kuvamateriaalia, julisteita ja tiedotustekstejä. Kaikesta muusta tiedottamisesta vastaa näyttelyn järjestäjä. Kirjaston henkilökunta ei välitä rahaliikennettä tai ota vastaan varauksia näyttelyesineisiin liittyen.

 

Kirjasto pitää itsellään oikeuden kieltäytyä vastaanottamasta tai keskeyttää jo pystytetty näyttely, mikäli se ei täytä niitä yleisiä eettisiä, laadullisia ja teknisiä vaatimuksia, joita julkisissa tiloissa esillä olevalle näyttelylle voidaan asettaa. Tarpeen vaatiessa kirjasto voi vaatia teosten näkemistä ennakkoon. Viime kädessä päätöksen näyttelyn vastaanottamisesta tekee kirjastotoimenjohtaja.

 

Hermanni-sali yhdistysten kokouskäytössä
Yhdistykset voivat varata maksutta Hermanni-salia kokouskäyttöönsä arkisin alkaen tunti ennen kirjaston sulkemisaikaa. Salia ei voi varata uskonnollisiin, puoluepoliittisiin tai kaupallisiin markkinointitilaisuuksiin tai tilaisuuksiin, joiden
tarkoituksena on loukata ihmisoikeuksia tai halventaa tai syrjiä jotain
ihmisryhmää.


Hermanni-salin tilavarauksen voi tehdä joko käymällä
henkilökohtaisesti kirjastossa, puhelimitse tai sähköpostilla. Viime
kädessä päätöksen tilan käytöstä tekee kirjastotoimenjohtaja.