In English | På svenska |

HUITTISTEN YHDISTYSOHJELMAHuittisten Yhdistysohjelma


Huittisten Yhdistysohjelmaa on työstänyt kyläasiamies Hanna Ruohola SataKylät ry:tä yhteistyössä kaupungin ja yhdistysten kanssa. Yhdistysohjelma edistää Satakunnan järjestöstrategian toimintalinjauksia ja tavoitteiden toteutumista. Taustalla on Omalta kylältä - hanke (SataKylät ry + Varsinais-Suomen Kylät ry).

Tarkoituksena on ollut tehdä kaupunkikohtainen yhdistysohjelma kartoittaen yhdistystoiminnan nykytilaa ja kirjaten sekä tavoitteita että toimenpiteitä kaupungin ja yhdistysten väliseen yhteistyöhön jatkossa.

Huittisten Yhdistysohjelman teko on sisältänyt aloitustilaisuuden, kyselyn yhdistyksille, kolme yhdistysiltaa ja vuoropuhelua sekä yhdistysten että kaupungin johtoryhmän kanssa. Keskeisiksi asioiksi yhdistyksille suunnatussa kyselyssä nousivat yhteistyö yhdistysten kesken, yhteistyö kaupungin kanssa, yhteistyöverkoston kehittäminen häiriötilanteiden varalle, tilakysymykset, vaikuttaminen, yhdistysten ja koulujen yhteistyön kehittäminen sekä toimet kaupungin vetovoimaisuuden, elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden kasvattamiseksi.