In English | På svenska |

Tahto Areenan järjestyyssäännötLIIKUNTAHALLIN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

 1. Liikuntahallin käyttö edellyttää liikuntatilojen osalta myönnettyä käyttövuoroa tai erilliseen tapahtumaan/tilaisuuteen osallistumista.

 2. Ovien lukittumisen estäminen ovien väliin laitetulla harjalla tms. on EHDOTTOMASTI kielletty.

 3. iikuntahallin kiinteistölle tai irtaimistolle aiheutetusta vahingosta tulee ilmoittaa ensi tilassa joko tekniseen toimistoon kiinteistöpäällikölle tai nuoriso- ja liikuntatoimistoon nuoriso- ja liikuntatoimenjohtajalle.

 4. Tupakointi ja nuuskan käyttö on liikuntahallin tiloissa kielletty. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena oleminen tai sen nauttiminen ja hallussapito on liikuntahallissa tai sen alueella kielletty.

 5. Ulkojalkineiden ja sisäliikuntaa soveltumattomien jalkineiden ja välineiden käyttö harjoitustiloissa on kielletty.

 6. Huittisten kaupunki ei vastaa pukuhuoneisiin tai muihin liikuntahallin tiloihin tuoduista tai jätetyistä vaatteista, tavaroista tai arvoesineistä.

 7. Käyttäjät ovat vastuussa vuokraamansa tilan yleisestä järjestyksestä, siisteydestä ja kunnosta sekä noudattavat henkilökunnan tai muiden valvojien antamia suullisia ohjeita ja määräyksiä.

 8. Vuoron päättyessä on huolehdittava, että tila jää asianmukaiseen kuntoon. Tämä tarkoittaa mm., että käytetyt välineet on palautettu oikeille paikoilleen ja roskat ovat niille osoitetussa paikoissa.

 

 

Piha-alue:


 1. Liikuntahallin piha-alueella asiaton oleskelu, roskaaminen, tupakointi sekä nuuskan käyttö on kielletty.

 2.  Autojen ja muiden moottoriajoneuvojen sekä polkupyörien pysäköinti ja säilytys on kielletty muualla kuin paikoitusalueella.

 3. Liikuntahallin piha-alue on järjestyslaissa määritelty yleinen paikka ja alueella tulee noudattaa järjestyslakia (27.6.2003/612)

 

Järjestyssääntöjä ja muita mahdollisia henkilökunnan antamia ohjeita ja määräyksiä on ehdottomasti noudatettava sillä uhalla, että henkilö voidaan tarvittaessa poistaa liikuntahallista välittömästi sekä määräajaksi.