In English | På svenska |
Viljapelto

MaaseutupalvelutMAASEUTUHALLINNON YHTEISTOIMINTA-ALUE, HUITTINEN-SÄKYLÄ-PUNKALAIDUN

Huittisten seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen maaseutupalvelujen tuottamisesta vastaa Huittisten kaupunki.


 

MAASEUTUELINKEINOVIRANOMAISTEHTÄVÄT

- EU- ja kansallisten viljelijätukien käsittely ja maksatus

- hirvieläin- ja petovahinkoasiat

- hukkakauran torjunnasta annetun lain edellyttämät tehtävät

- maataloushallintoon liittyvien rekisterien ylläpito


*************************************************************************************************


YMPÄRISTÖKORVAUKSEN SYYSILMOITUS

Tee ympäristökorvauksen syysilmoitus Vipu-palvelussa viimeistään 31.10.2017.

Huomioithan, että, suojavyöhykenurmet, monimuotoisuuspellot, kuten esim. riistapelto sekä talven yli säilytettävät luonnonhoitopellot eivät kelpaa talviaikaiseen kasvipeitteisyyteen. Yksivuotiset puutarhakasvien alat eivät täytä kasvipeitteisyysalaa, ei myöskään kevennetysti muokattuna. Tarkemmat ohjeet löydät oheisesta linkistä http://www.mavi.fi/fi/tuet-ja-palvelut/viljelija/Sivut/syysilmoitukset.aspx

 

ILMOITUS LANNAN LEVITYKSESTÄ POIKKEUSTILANTEESSA

Muista tehdä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus lannan levityksestä poikkeustilanteessa viimeistään 31.10. , jos lannan levitystä ei märkyyden vuoksi voida suorittaa 31.10. mennessä. Lannan levityksen kieltoajasta poikkeaminen on mahdollista, jos termisen kasvukauden aikana alueella on satanut merkittävästi enemmän kuin normaalivuosina ja haihdunta on ollut niin vähäistä, että pellot eivät märkyyden vuoksi kanna koneita.  Takaraja lannan levitykselle on poikkeustilanteessa 30.11.

Ilmoituslomake löytyy tästä http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA76AE3AD-9E66-4895-A148-B1FDA7A86C51%7D/112712

 


Ympäristösitoumuksen koulutusvaatimus

Koulutusvaatimus 30.4.2017 mennessä. Koulutusvaatimuksen voit suorittaa verkkotenttinä Vipu-palvelussa vipu.mavi.fi


********************************************************************************************

Ympäristökorvauksen 9.3.2017 koulutuksen esitysmateriaalit:


Ympäristösitoumuskoulutus 2017


Sitoumusmuutokset ja korvauskelpoisuus


Neuvo 2020


Ympäristösopimukset


Täydentävät ehdot


****************************************************************************************'***

Kevään 2017 tukihakukoulutuksen 19.4.2017 esitysmateriaalit:

Tämä koulutus ei ole ympäristökorvauksen vaatima koulutuspäivä. 


Tukihakukoulutuksen aineistot:


Eläintuista ajankohtaista 2017


Tukihaku 2017


Perustuki; Tukioikeuksien siirto


Sitoumus luonnonmukaisesta tuotannosta********************************************************************************************

Vipu-palvelun käyttöohjeet