In English | På svenska |

Ruokapalvelut

 

 

Kunnallisen ruokapalvelutoiminnan palveluiden tuottaminen on lailla ja asetuksilla säädettyä toimintaa.

 

Ruokapalvelukeskus vastaa kaupungin koulujen, päiväkotien, palvelutalojen, vanhainkodin ja terveyskeskuksen asiakkaiden ja henkilökunnan ruokapalveluista. Ruokapalvelukeskus valmistaa myös kotipalvelun ateriapalvelut.

Ruokapalvelukeskuksessa on 10 valmistuskeittiötä ja 5 palvelukeittiötä.

Lisäksi aterioita lähetetään 9 eri toimipisteen palvelukeittiöön, jotka kuuluvat eri hallintokuntien alaisuuteen.


Päiväkotilapset:

Päiväkotilasten ruokailun lähtökohtana ovat Sosiaali - ja terveysministeriön päiväkotiruokasuositukset (2004).


Koululaiset:

Koululaisten ruokailun lähtökohtana ovat valtion ravitsemusneuvottelukunnan kouluruokailusuositus (2008). Oppilaille tarjotaan jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetty ja ohjattu, täysipainoinen ja monipuolinen kouluateria.


Vanhukset:

Vanhusten ruokailun lähtökohtana ovat Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suomalaiset ravitsemussuositukset (2006) sekä ravitsemsusuositukset ikääntyneille (2010). Samaten ravitsemushoito on osa vanhusten kokonaishoitoa ja merkittävä elämänlaatuun vaikuttava tekijä, ravitsemushoidon tavoitteena on tukea terveyttä, estää vajaa- tai virheravitsemuksen syntyminen sekä korjata jo heikentynyt ravitsemustila. Ravitsemusuhoito-opas (2010) on tehty sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin.

..