In English | På svenska |

Kuljetuspalvelut


linja-auto 4

Asiointiliikenne

 

Huitsikka

 

Kuljetuspalvelua myönnetään pääasiassa yli 65-vuotiaille pienituloisille tai vähävaraisille henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut niin, että he eivät pysty itse hoitamaan asiointimatkojaan ja heidän itsenäinen asumisensa tästä syystä vaarantuu. Palvelua ei myönnetä, jos hakija kykenee käyttämään julkista liikennettä esim. Huitsikkaa tai samassa taloudessa on autoilevia perheenjäseniä.

 

Kuljetuspalvelua voi käyttää asiointimatkoihin, mutta ei sellaisiin matkoihin, joihin Kela maksaa korvausta sairasvakuutuslain mukaisesti.

 

Huittisten kaupunki järjestää asiointikuljetusta kuntakeskukseen esim. kauppa-, pankki-, posti- yms. asioiden hoitamista varten. Sosiaalihuoltolakiin perustuvaa kuljetuspalvelua haettaessa hakijan tulee antaa selvitys tuloistaan.


Huittisten kaupunki on kilpailuttanut ikäihmisten/sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut vuonna 2017. Näiden kuljetusten tuottajaksi valittiin Satakunnan Palvelutaksi Oy.


Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluhakemus

 

Kuljetuspalveluopas

 

Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu