In English | På svenska |

Kuntoutus


Kuntoutus

Kuntoutusta järjestetään Palvelukeskus Annalassa, Kuninkaisten vanhainkodilla, Kaarirannassa sekä Kotihoidon asiakkaille ja omaishoitoperheille heidän kotonaan. Kuntoutusta toteuttavat kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti.

 

Kuntoutus on asiakaslähtöistä ja kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä, sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä.

 

Kuntohoitaja ja fysioterapeutit ovat fyysisen toimintakyvyn asiantuntijoita. Ihmisen perusliikkuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä seikkoja ikäihmisten kuntoutuksessa. Fysioterapian keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ovat mm.

  • perusliikkumisen harjoitteet (kävely, siirtymiset)

  • tasapainoharjoittelu ja kaatumisten ehkäisy

  • liikkuvuus- ja lihasvoimaharjoitteet

  • rentoutus- ja venytysharjoitteet

  • apuvälineiden tarpeen arviointi ja käytön ohjaus

 

Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa myös harjoitusohjelma, jota toteutetaan itsenäisesti tai hoitohenkilökunnan ja omaisten tuella.

 

Asiakkaan tulee itse olla motivoitunut kuntoutumiseen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuntoutusta toteutetaan moniammatillisesti.

 

Toimintaterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ratkaisuja arkielämän haasteisiin ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan.

 

Ohjattu kuntosali kotihoidon asiakkaille ja omaishoitoperheille.

 

Kuntosaliryhmät:

Kaariranta: tiistai klo 11-13

Annala: torstai klo 9-11
Annalan kuntoutusta