In English | På svenska |

Omaishoito


ilta-aurinko

65-vuotta täyttäneiden omaishoidontuki

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan kotona tapahtuvan hoidon turvaamiseksi maksettavaa hoitopalkkiota ja palveluja.

 

Omaishoidontuki maksetaan hoitajalle. Tuen suuruus määräytyy hoidettavan avun tarpeen mukaan. Omaishoidontukea voidaan myöntää, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai huolenpitoa, joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona hänen omaisensa tai läheisensä kanssa tai tarpeellisten palvelujen avulla.

 

Omaishoidontukea myönnetään määrärahojen puitteissa.


Omaishoidontuessa on kolme maksuluokkaa:


  1. 392,57 €/kk
  2. 523,37 €/kk
  3. 1031,03 €/kk

 

Omaishoitajan vapaapäivät

Omaishoitajalle turvataan lainsäädännössä 3 vrk vapaata kuukaudessa. Vapaan järjestämisen vaihtoehtona ovat jaksohoitovuorokaudet palvelukeskus Annalassa, Kuninkaisten vanhainkodilla tai Tuulentuvassa. lisäksi on mahdollista saada hoitajan tai yksityisen palveluntuottajan (palveluseteli) palvelut hoidettavan kotona.

 

Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuki

  

 

 

Omaishoidontukihakemus (liitteenä tulee toimittaa lääkärinlausunto)

 

Omaishoidontuen kriteerit


Omaishoidon opas