In English | På svenska |

Päivätoiminta


päivätoiminta

 

Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Annalassa maanantaisin, sekä Kaarirannassa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, sekä kotona ja arjessa selviytymisen tukeminen. Asiakaslähtöisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään kokonaisvaltaisesti toimintakykyä, joten päivään sisältyy sekä liikunnallista, virikkeellistä että sosiaalista ohjelmaa.

 

Päivätoiminnassa toiminnasta vastaa lähihoitaja. Yhteistyötä tehdään fysioterapeutin, toimintaterapeutin, geronomin sekä kotihoidon kanssa.

 

Ryhmissä on mahdollista luoda uusia sosiaalisia suhteita ja asiakkailla on mahdollista saada vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

  
Päivätoimintaan haetaan täyttämällä hakemus, jonka saa Huittisten kaupungin internet-sivuilta, Kaarirannan palveluasunnoilta tai Palvelukeskus Annalasta.
 

Päivätoiminnan esite

paivatoimintapallo nettiin