In English | På svenska |

Palveluseteli kotihoitopalveluihin


Kotihoidon palveluseteli on vaihtoehto kaupungin kotihoidolle. Asiakkaalle voidaan tarjota mahdollisuutta palvelusetelipalveluihin, jos hän tarvitsee kotiin vain vähän apua tai se on tilapäistä.


Palvelusetelit myönnetään kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiseen säännölliseen kotihoitoon määräajaksi enintään vuodeksi kerrallaan. Palvelujen tarve arvioidaan kotikäynnillä.


Säännöllisen kotihoidon palveluseteleitä myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja hänen kanssaan samassa taloudessa asuvien bruttotulot.


Huomioon otettavat tulot (brutto)

  • Eläkkeet

  • Eläkkeensaajan hoitotuki

  • Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)

  • Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

  • Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

  • Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta

  • Ylimääräinen rintamalisä

 

Tuloina ei huomioida

  •  Asumistukea

  •  Rintamalisää

 

Palvelusetelin määrään vaikuttaa asiakkaan toimintakyky ja hoidon tarve. Jos asiakkaan palveluun käytetään aikaa myönnettyä päätöstä enemmän, asiakas maksaa itse kustannukset suoraan yrittäjälle. Lisäpalveluista hänellä on mahdollisuus tehdä kotitalousvähennys verotuksessa.


Päätöstä varten asiakas toimittaa tulotietonsa tuloselvityslomakkeella ja tarvittavilla liitteillä.


Kotihoidon avopalveluohjaaja antaa tietoa kaupungin hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista tai voit katsoa tietoja täältä.


Asiakas ja palveluntuottaja tekevät sopimuksen palvelusta ja asiakas maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle.