In English | På svenska |

Palveluseteli ikääntyneiden asumispalveluissa


Harjavallassa, Huittisissa, Kokemäellä, Nakkilassa ja Säkylässä on yhteinen palvelusetelijärjestelmä ikääntyneiden asumispalveluissa.


Palveluseteli on yksi tapa järjestää asumispalveluja ikääntyneille kunnan omien palvelujen lisäksi. Palveluseteli myönnetään ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalvelujen hankkimiseksi. Palveluseteli on tarkoitettu asumispalvelujen hoivapalvelumaksuun.


Asiakas maksaa vuokran, ateriat  ja hoivapalvelun omavastuuosuuden suoraan palvelun tuottajalle. Sen lisäksi asiakas voi omalla kustannuksellaan hankkia sellaisia lisäpalveluita, jotka eivät kuulu palvelusetelillä katettavien palvelujen piiriin. 


Palvelusetelin arvo


Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin arvo on tulosidonnainen ja perustuu asiakkaan tuloista tehtävään laskelmaan. Huomioon otettavia tuloja ovat ansio- ja pääomatulot, eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet sekä hoitotuki. Palvelusetelin arvon määrittäminen tehdään asiakkaan antaman tuloselvityksen tai muulla tavoin selvitettyjen tulotietojen perusteella. Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin arvosta.


Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan omavastuuosuuden hoiva-asumispalveluista suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.


Myönteinen tai kielteinen päätös palvelusetelin myöntämisestä tehdään palvelutarpeen arvioinnin jälkeen. Asiakas valitsee palveluntuottajan kuntien hyväksymien palvelusetelituottajien listalta.

 
Hakeminen:


  • Asiakas hakee asumispalvelua oman kuntansa ikääntyneiden palveluista vastaavalta henkilöltä
  • Kunnan edustaja selvittää hakijan hoitoisuuden ja kokonaistilanteen kunkin kunnan käytäntöjen mukaisesti.
  • Asiakas voi valita joko kunnallisen asumispalvelun tai palvelusetelin. Palvelusetelillä tuotettu palvelu vastaa sisällöltään kunnallista palvelua.  Palveluseteli antaa asiakkaalle vaihtoehdon, josta voi myös kieltäytyä.

 

 

Palvelusetelituottajarekisteri

 

Palvelusetelituottajalle