In English | På svenska |

Toimintaterapia


kädetToimintaterapia on asiakaslähtöistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on ylläpitää ja edistää asiakkaan toimintakykyä, niin että hän suoriutuu mahdollisimman itsenäisesti hänelle merkityksellisistä toiminnoista. Toimintaterapiassa tuetaan ja mahdollistetaan asiakkaan kotona selviytymistä, niin että toimintakyvyn rajoituksista huolimatta, asiakas hallitsee keinot huolehtia itsestään ja kotielämästään sekä kykenee osallistumaan hänelle itselle mielekkäisiin toimintoihin.  


Toimintakyky voi heikentyä sairauden, vammautumisen tai ikääntymisen myötä. Toimintaterapiasta hyötyvät ihmiset, joilla on vaikeuksia selviytyä päivittäisistä toiminnoista.


Toimintaterapiassa pyritään yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ratkaisuja arkielämän haasteisiin ja vahvistetaan niitä valmiuksia ja taitoja, joita ihminen tarvitsee arjessaan. Keinoja voivat olla esim.


  • päivittäisten toimintojen arviointi ja harjoittelu

  • pienapuvälinetarpeen arviointi, sovitus ja luovutus

  • yläraajan motoristen taitojen arviointi ja harjoittelu

  • kognitiivisten taitojen arviointi ja harjoittelu


Toimintaterapeutti voi myös tehdä suosituksen asunnon muutostöistä sekä ohjata asiakasta ja hänen läheisiään löytämään uusia toimintatapoja arjesta selviytymiseen.


Toimintaterapia toteutuu pääsääntöisesti asiakkaan omassa elinympäristössä. Toimintaterapiaan voi hakeutua omasta tai läheisen aloitteesta, sekä kotihoidon, vammaispalvelun tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön aloitteesta. Toimintaterapeutti on yhteistyössä asiakkaan omaisten ja häntä hoitavien henkilöiden kanssa.