In English | På svenska |

Vanhusneuvosto


riukuaita

Tavoite

 

Vanhusneuvoston tavoitteena on lisätä ikäihmisten vaikutusmahdollisuuksia ja yhteistyötä sekä edistää myönteisen vanhuskäsityksen ja - ilmapiiriin kehittymistä paikkakunnalla ja vahvistaa ikäihmisille tarjottavien palvelujen arvoperustaa.

 

Tarkoitus

 

Vanhusneuvosto seuraa eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa ikäihmisten näkökulmasta. Vanhusneuvoston jäsenten tarkoituksena on keskustella ja tiedottaa. Vanhusneuvosto tekee ehdotuksia ja arvioi vanhuspalvelujärjestelmän muutoksia ja tulevaisuuden haasteita. Vanhusneuvosto kokoontuu neuvotteluihin ja kokouksiin, järjestää tarvittaessa tilaisuuksia ja laatii tiedotteita toiminnastaan.

 

Toimikausi

 

Vanhusneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Vanhusneuvosto nimeää puheenjohtajan, jolla on vastuu asioiden valmistelusta ja vanhusneuvoston koollekutsumisesta. Sihteerinä toimii sosiaalitoimen viranhaltija.

 

Toiminta

 

Vanhusneuvosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on seurata vanhusväestön asumiseen, palveluihin, turvallisuuteen, liikenteeseen, ympäristöön, oppimis- ja harrastusmahdollisuuksiin liittyviä aihealueita ja tehdä kehittämis- ja parannusehdotuksia huomioiden kunnan palvelutarjonnan kokonaisuus ja resurssit.

 

Vanhusneuvosto ei käsittele yksilöasioita eikä jaa avustuksia.

 

Vanhusneuvoston jäsenet: 

Mikko Laine, Huittisten Seudun Eläkeläiset ry

varajäsen Risto Mäkinen

Soili Pasti, Eläkeliiton Huittisten yhdistys ry

varajäsen Irma Kemppainen
Kaisa Mäkitalo, Huittisten kansalliset Seniorit ry

varajäsen Salme Toivola
Aino Soukola, Huittisten Eläkkeensaajat ry

varajäsen Sirpa Laurila
Salme Limnell, Huittisten Eläkeläiset ry

varajäsen Eero Rantanen
Juhani Norri, sotaveteraanijärjestöjen yhteistyöelin

varajäsen Tuula Uttula
Seija Rantanen, Huittisten seudun kristillinen eläkeläisyhdistys ry

varajäsen Ritva Lehtimäki
Eeva-Maija Järri, Eläkeliiton Vampulan yhdistys ry

varajäsen Raija Matintalo
Teija Kostamo, Vampulan Eläkeläiset ry

varajäsen Soili Huhta

 

Perusturvalautakunnan edustajat:

Harri Syrjälä


Jaana Siltanen, vs. vanhustenhuollon johtaja

Kristiina Piirala, perusturvajohtaja

Anu Kärki, sihteeri