In English | På svenska |

Kuntouttava työtoiminta


meijerirakennus2


Kuntouttava työtoiminta perustuu lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta. Tavoitteena on parantaa pitkään työttömänä olleen, työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneen henkilön työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisuuksia palata tai päästä työelämään.


Kuntouttavan työtoiminnan pohjana on aina aktivointisuunnitelma. Aktivointisuunnitelmaa laadittaessa ensin selvitetään TE-toimiston mahdollisuudet tarjota työtä tai muita julkisia työvoimapalveluita. Tarvittaessa kunta voi järjestää kuntouttavaa työtoimintaa 3-6 kk:n jaksoissa. Kuntouttavan työtoiminnan muoto ja sisältö pyritään suunnittelemaan asiakkaan kuntoutustarpeen mukaiseksi.  


Työtoimintapäiviä on 1-4/viikko ja tunteja 4-6/päivä. Työtoiminnan lisäksi asiakasta ohjataan myös hyödyntämään muita moniammatillisia palveluita. Työttömien terveystarkastus on tärkeä osa työkunnon selvitämistä.


Aktivointisuunnitelmia ja kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia laativat yhdessä asiakkaan sekä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja sekä sosiaaliohjaaja.
Huittisten kaupunki järjestää kuntouttavaa työtoimintaa omana toimintanaan kaupungin eri työpisteissä ja lisäksi yhteistyösopimuksilla paikallisissa yhdistyksissä ja seurakunnissa.  Eri työyksiköissä tapahtuva kuntouttava työtoiminta on muuta henkilökuntaa avustavaa työtä, joka suunnitellaan asiakkaan taitojen ja kunnon mukaan.


Suuri osa kuntouttavasta työtoiminnasta toteutetaan Huittisten vanhalla meijerillä, jossa työtoimintana on ulkotöitä, puu- ja metalli- sekä käsitöitä, polkupyörien ja pienkoneiden korjausta, kaupungin eri yksiköiden avustustehtäviä sekä kierrätyspiste Kiertokulman ylläpitoa. Meijerin työtoimintoja voidaan vaihdella tekijöiden taitojen, kiinnostuksen ja työkunnon mukaan. 


Lisätiedot puhelinnumeroista 044 -773 0109 ja 044-773 0216
Kuntoutumisyksikkö Kipinä toimii yhtenä Huittisten kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikkönä. Kuntouttavaa työtoimintaa Kipinässä järjestetään asiakkaille, jotka eivät ole työllistyneet kaupungin muissa kuntouttavan toimipisteissä fyysisten, psyykkisten tai sosiaalisten rajoitteiden vuoksi. Kipinän kuntouttava toiminta on yksilöohjausta sekä ryhmätoimintaa, jolla pyritään kokonaisvaltaisesti seuraamaan ja tukemaan asiakkaan vointia. 


Toiminnassa keskeistä on sosiaalinen vuorovaikutus, syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden edistäminen. Kuntouttavan työtoiminnan ryhmät kokoontuvat Kipinässä tiistaisin ja torstaisin. 


Lisätiedot puhelinnumerosta 044-7728360 
Nuoriso- ja liikuntapalveluiden yksikköön Nuorten työpajalle sijoitetaan pääasiassa alle 29-vuotiaat nuoret, joilla ei ole ammatillista koulutusta tai työkokemus on vähäinen.  Pajalla työskentelee pieni joukko nuoria keralla. Siellä työtoimintana on arjenhallinnan ja asiakaspalvelun harjoittamista oman kodin ylläpitoon liittyvissä tehtävissä: siivous, ruoanlaitto, pyykkihuolto sekä nurmikonleikkuu. Pajalla pyritään vahvasti tukemaan nuorta löytämään jatkomahdollisuuksia koulutukseen ja työelämään. 


Lisätiedot puhelinnumeroista 044-560 4335 ja 044-560 4445