In English | På svenska |

Kuntoutusohjaus

 

Kuntoutusohjaus on kuntoutujan ja hänen lähiverkoston kokonaisvaltaista huomioon ottamista, tukemista, ohjausta ja neuvontaa sekä palveluista tiedottamista.  Kuntoutusohjauksella tuetaan kuntoutujaa itsenäiseen elämänhallintaan, selviytymiseen ja hyvinvointiin.  Kuntoutusohjaaja työskentelee eri-ikäisten ja eri elämäntilanteissa olevien parissa.  Asiakkaina voivat olla kuntoutujan lisäksi perheet, ryhmät ja jopa yhteisöt.

 

Kuntoutusohjaaja toimii linkkinä kuntoutujan, perheen, eri työntekijöiden ja viranomaisten välillä.  Kuntoutusohjaaja osallistuu kuntoutustyöryhmiin, joissa laaditaan asiakkaan kuntoutussuunnitelma.