In English | På svenska |

Omien lokitietojen tarkastusoikeus

 

Potilastietojärjestelmän käytöstä syntyy erillinen käyttöloki.  Käyttölokin avulla valvotaan ja tarkastetaan, että potilasrekisterin käyttö on annettujen määräysten ja lain mukaista. Käyttölokin avulla todennetaan työntekijöiden potilastietojen käsittely. Käyttölokiin on pääsy vain nimetyillä vastuuhenkilöillä.

 

Lokitietojen tarkastuspyyntö (pdf) (288.5 KB)

 

 Omien potilasasiakirjojen tarkastusoikeus


Potilastiedot ovat salassa pidettäviä, mutta potilaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat potilasasiakirjamerkinnät. Potilasasiakirjamerkintöjen tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eivätkä lähiomaiset voi käyttää tarkastusoikeutta potilaan puolesta. Poikkeuksena ovat alaikäisen lapsen potilasasiakirjat, mikäli alaikäisen huoltaja tai muu laillinen edustaja tarvitsee hoitopäätöksen tueksi tarpeellisia tietoja potilasasiakirjoista. Tarkastusoikeus on yksinomaan alaikäisellä lapsella, mikäli hän on kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen tai muulle lailliselle edustajalle.

 

Potilasasiakirjojen tarkastuspyyntö (pdf) (99.2 KB)


Potilastietojen korjausvaatimus


Henkilötietolaki 29 § mukaan potilaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tai puutteellisen potilasasiakirjoihin tallennetun tiedon korjaamista, poistamista tai täydentämistä. Huoltaja voi esittää korjausvaatimuksen lapsen puolesta.


Lue lisää potilastietojen korjauksesta:

Potilasasiakirjojen tietojen korjaus (pdf) (33.4 KB)


Korjausvaatimuspyyntö:

Potilastietojen_korjaamisvaatimus_2018 (pdf) (69.9 KB)


Vainajan tietojen luovutus


Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin. Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi.


Lue lisää
Vainajan tietojen luovuttamisen edellytykset (pdf) (39.1 KB)Hakemus

Hakemus vainajan tietojen luovuttamiseksi