In English | På svenska |

Opiskeluhuoltotyö

 

Opiskeluhuollon tulee toiminnallaan edistää opiskelijan oppimista sekä ehkäistä ja vähentää oppimisen esteitä. Opiskeluhuollon avulla pyritään huolehtimaan opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Opiskeluhuoltotyön sisältö vaihtelee hieman eri oppilaitoksissa. Opiskeluhuollossa pyritään ottamaan huomioon oppilaitoksen erityispiirteet. Opiskeluhuollon yhtenä osana tulisi olla päihdetyön suunnitelma.

 

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskeluhuollon toteuttamisesta vastaavat opiskeluhuoltoryhmät. Opiskeluhuoltoryhmät ovat oppilaitoksissa toimivia moniammatillisia työryhmiä, joiden tarkoituksena on tukea laajasti koko oppilaitoksen hyvinvointia.

Ammattikorkeakouluissa on vastaavasti hyvinvointityöryhmä, jonka avulla edistetään terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskelijamyönteistä ilmapiiriä.