In English | På svenska |

Puheterapia

 

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jota voi toteuttaa ainoastaan korkeakoulututkinnon (FM) suorittanut puheterapeutti. Puheterapeutti arvioi lapsen vuorovaikutustaitoja sekä kielellistä kehitystä kokonaisvaltaisesti. Arvioinnissa käytetään yleisesti käytössä olevia testejä, vanhempien haastattelua sekä lapsen havainnointia. Puheterapeuttinen kuntoutus sisältää vanhempien/omaisten sekä lapsen lähiympäristön ohjauksen. Yhteistyötä puheterapeutti tekee mm. neuvolan, päivähoidon, lääkäreiden ja psykologin kanssa.

 

Puheterapiassa harjoitellaan ja tuetaan kielellistä kehitystä laajasti esim.

 

  • vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot (kuvien ja tukiviittomien käyttö)
  • puheen ymmärtäminen
  • käsitteiden hallinta
  • lapsen oma ilmaisu ja sen laajentaminen
  • nimeäminen
  • kuulomuisti ja kuullun erottelu
  • puhemotoriikka ja äänteet
  • kielellinen tietoisuus ja lukivalmiudet

 

Puheterapeutin vastaanotolle pääsee neuvolan, lääkärin tai psykologin lähetteellä. Puheterapiassa kuntoutetaan ja tuetaan kielellistä kehitystä lapsille mieluisilla tavoilla, leikkien ja pelien lomassa.

 

Terveyskeskuksessa puheterapiapalveluita annetaan tällä hetkellä pääasiassa neuvolaikäisille lapsille.

 

Linkkejä:

 

Aivoliitto
Papunet
Palveluopas perheille