In English | På svenska |

Uutisia meiltä

26.6.2017

Kaupunginhallituksen 26.6.2017 kokouksen päätökset


Kaupunginhallituksen kokous on pidetty 26.6.2017 ja kokouksen päätökset julkaistaan heti internetissä.

 

Esityslista


4            KAUPUNGINHALLITUKSEN VAALI

 

Kaupunginhallitus totesi vaalin lainmukaiseksi ja pani sen täytäntöön.

 

                                                                                     

5            KAUPUNGINHALLITUKSEN VARSINAISET KOKOUKSET

                                          

                     Kaupunginhallitus päätti pitää kokouksensa toimikaudella 20.6.2017 - 31.5.2019 pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17.00.

 

 

6            KAUPUNGINHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

 

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunginhallituksen pöytäkirjat laitetaan nähtäville Huittisten kaupungin verkkosivuille heti pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

 

 

7            KAUPUNGINHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALINTA LAUTAKUNTIIN

                                          

Kaupunginhallitus valitsi toimikaudeksi 2017 -2019 edustajansa ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraaviin lautakuntiin:

 

Sivistyslautakunta: Aila Hänninen, varalla Aimo Lepistö

Nuoriso- ja liikuntalautakunta: Helena Manninen, varalla Aulikki Kuisma

Perusturvalautakunta: Aimo Lepistö, varalla Aila Hänninen

Tekninen lautakunta: Tinja Tähtinen, varalla Simo Riuttamäki

Ympäristö- ja rakennuslautakunta: Jani Kiuru, varalla Reijo Lintunen

 

 

8            LUMITYKIN HANKINTA

 

Kaupunginhallitus hyväksyi nuoriso- ja liikuntalautakunnan ehdotuksen ja osoitti hankintaan 2500 euron määrärahan kohdasta Kaupunginhallitus, vuokrakulut (4840 1101).

 

 

9            PALVELINRATKAISUN UUSIMINEN

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Satacom Oy:n tarjouksen palvelinratkaisun uusimista asiaselosteessa esitellyin perusteluin.

 

 

10          MICROSOFT-OPPILAITOS OHJELMIEN HANKINTA KL-KUNTAHANKINTOJEN SOPIMUKSEN KAUTTA

 

Kaupunginhallitus päätti hankkia Microsoft ESS -lisenssit kouluille liittymällä KL-Kuntahankintojen sopimukseen.

 


11                 YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA

 

Kaupunginhallitus hyväksyi Huittisten kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman.

 

 

12          OSALLISTUMINEN VALINNANVAPAUSPILOTOINTIIN

 

Kaupunginhallitus päätti asiaselosteessa mainituin perustein hyväksyä, että Satakunnan kunnat ja sote-kuntayhtymät hakeutuvat valinnanvapauspilotointiin seuraavasti:

 

Satakuntaliitto vastaa pilotin hallinnoinnista 31.12.2018 asti. Pilotin hallinnointi siirtyy uudelle perustettavalle maakunnalle 1.1.2019 alkaen.

 

Pilotointi koskee sekä sote-keskus-pilottia että henkilökohtaisen budjetin pilottia.  


Hakemus osoitetaan ensimmäiseen, 7.7.2017 päättyvään hakuun. Avustushakemusta voi tarvittaessa täydentää hakuajan päättymisen jälkeen mm. hakijan ja sosiaali- ja terveysministeriön kesken käytävien neuvottelujen perusteella.


Pilotointiin liittyvät tehtävät aloitetaan välittömästi, mikäli lakiehdotus hyväksytään ja Satakunta valitaan pilottimaakunnaksi.


Lopullisen päätöksen pilotointiin sitoutumisesta tekee kaupunginvaltuusto. 13          LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA


Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle lähihoitajan toimen täyttöluvan.14          SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA


Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Martin Ylikännön  ja varaedustajaksi Maarit Säilän SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen. 15          KUTSUNTALAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 


Kaupunginhallitus nimesi Huittisten kaupungin edustajaksi kutsuntalautakuntaan sosiaalityön johtaja Sinikka Pirasen ja varalle sosiaaliohjaaja Marjo Virtasen.  16         KAUPUNGINVALTUUSTON (19.6.2017) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO


Kaupunginhallitus päätti todeta 19.6.2017 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi.17          TIEDOKSISAATTOASIAT


Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 51 §:n mukaista otto-oikeutta.

 Palaa otsikoihin