In English | På svenska |

Uutisia meiltä

11.6.2018 19.27

Kaupunginhallituksen kokouksen 11.6.2018 päätökset

4 MÄÄRÄALAN MYYNTI MYH-HORSES OY:LLE KIVI (102-413-1-171) -NIMISESTÄ TILASTA Kaupunginhallitus hyväksyi Huittisten kaupungin ja MYH-Horses Oy:n välisen kiinteistökaupan seuraavasti: 
 
1. Kaupunki myy MYH-Horses Oy:lle Kivi -nimisestä tilasta, kt 102413-1-171, karttaliitteen mukaisen noin 12,9 ha määräalan. Kauppahinta on 85 000,00 euroa ja kaupan muut ehdot oheisen 11.6.2018 päivätyn kauppakirjaluonnoksen mukaiset; 
 
2. Huittisten Hevoskasvatusyhdistys ry:n vuokrasopimus siirtyy sellaisenaan uudelle omistajalle ja 
 
3. Kaupunginjohtajalla on oikeus tarvittaessa tehdä kauppakirjaluonnokseen teknisluontoisia tarkistuksia. 

Keskustelun aikana Simo Riuttamäki ehdotti, että määräalaa ei myydä. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Pöytäkirjaan merkittiin, että Simo Riuttamäki jätti suullisen eriävän mielipiteen, että päätös on kaupungin edun vastainen.

 
5 VALTATIEN 2 TIESUUNNITELMAAN LIITTYVIEN POHJATUTKIMUSTEN HANKINTA  
Kaupunginhallitus hyväksyi Ramboll Finland Oy:n tarjouksen 22 900 euroa (alv 0 %). 
 
Kustannusten jakautuminen: 
Liikennemerkit ja -ohjaus, pv materiaalit    1 200 euroa Kairaukset, mittaukset                              18 500 euroa 
Maalaboratiotutkimukset                            3 200 euroa 


6 SATAKUNTALIITON LAUSUNTOPYYNTÖ ATERIA- JA PUHTAUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ 
MAAKUNTAUUDISTUKSEN TOTEUTUESSA 
Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Satakuntaliitolle: 
 
Kaupungilla ei ole tässä vaiheessa valmiuksia antaa sitovaa lausuntoa esitetyistä vaihtoehdoista. Valmistelun tässä vaiheessa olemassa olevien selvitysten ja aineistojen perusteella ei voida tehdä päätöksiä koko ateria- ja puhtauspalveluiden siirtämisestä kuntien ja maakunnan in house -yhtiöön. 
 
Huittisten kaupunki suhtautuu myönteisesti siihen, että selvitetään mahdollisuuksia käynnistää in house -yhtiön toiminta siten, että kunnat voisivat jatkossa sekä ostaa, että myös myydä palvelujaan yhtiölle. Ratkaisu olisi hyvä alusta rakentaa myöhemmin yhteistyötä maakunnan ja kuntien välillä ateria- ja puhtauspalveluiden järjestämisessä.
 
7 SAATAVIEN POISTAMINEN TASEESTA  11.6.2018  
Kaupunginhallitus päätti poistaa kirjanpidosta 17.167,25 euroa.  
 
8 TALOUSKATSAUS  1.1. – 30.4.2018  
Kaupunginhallitus päätti merkitä talouskatsauksen tiedokseen.

9 ASUKASVALINTAPÄÄTÖSTEN VALVONNAN DELEGOINTI ELINVOIMAJOHTAJALLE
Kaupunginhallitus päätti delegoida asukasvalintapäätösten valvonnan elinvoimajohtajalle, jonka tulee tehdä kirjalliset päätökset valvomistaan asukasvalintapäätöksistä ja antaa valvontapäätökset omistajalle / isännöitsijälle tiedoksi. 
  
10 TYÖVALMENTAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA  
Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle työvalmentajan toimen täyttöluvan. 

11 LÄHIHOITAJAN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / VANHUSTENHUOLTO  
 Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle kolmen lähihoitajan toimen täyttöluvan.

12 TIEDOKSISAATTOASIAT 
 Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi. 
 
 Valtuustoasiat:

4 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI 
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto suorittaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien vaalin vuoden toimikaudeksi.

5 TAKKULAN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS SEKÄ KORTTELIN 156 TONTIN 1 KAAVAOSAN KUMOAMINEN, TAKKULA 9. KAUPUNGINOSA  
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle 9. kaupunginosan, Takkulan, 26.3.2018 päivätyn, korttelia 0903 (osa) ja siihen liittyviä liikenne- ja viheralueita sekä korttelin 156 osaa (ohjeellinen tontti 1) koskevan asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja asemakaavan osan kumoamisen ehdotuksen hyväksymistä sekä 26.3.2018 päivätyn korttelin 0903 tonttijaon, tonttijaon muutoksen ja tonttijaon osan kumoamisen ehdotuksen hyväksymistä. 

6 RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KUNTAYHTEISTYÖ  
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että se hyväksyy ympäristö- ja rakennuslautakunnan ehdotuksen.
 
7 TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKULUIHIN 
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2018 talousarvioon ulkoisiin henkilöstökuluihin 184 080,70 euron suuruisen lisämäärärahan liitteen mukaisesti työ- ja virkaehtosopimusten mukaisen kertaerän kustannusten kattamiseksi.

8 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY:N TAKAUSANOMUS  
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:lle omavelkaisen takauksen 500.000 euron lainalle ja hyväksyy vastavakuudeksi Kyntäjänkadun varrella olevaan pienkerrostalokiinteistöön 102-2-233-13 vahvistettuja panttikirjoja, 500.000 €, jälkipanttina siten, että vastavakuudet ovat etuoikeusjärjestyksessä 500.000 euron kiinnitysten jälkeen.

9 HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY:N ANOMUS SAATAVAN MUUTTAMISESTA PÄÄOMALAINAKSI  
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy, että Huittisten kaupungin regressisaatava, pääomaltaan 140.113,46 euroa, joka yhtiöiden sulautumisen jälkeen kohdistuu Huittisten Kaupunkiasunnot Oy:öön, muutetaan liitteenä olevan velkakirjan ja osakeyhtiölain 12 luvun mukaiseksi pääomalainaksi.

10 HUITTISTEN LÄNTINEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS RY:N LAHJOITUSRAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN  
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevat Huittisten Läntinen Pienviljelijäyhdistys ry:n lahjoitusrahaston säännöt. 

11 EDESMENNEEN KRISTA JOUTSEN  LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN  
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen nuoriso- ja liikuntalautakuntaan sekä tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

12 SOILE TUOMISEN ERO TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee Soile Tuomisen tilalle uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan sekä uuden varajäsenen perusturvalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

13 ARMI JÄRVISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto valitsee tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen Armi Järvisen tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 


Palaa otsikoihin