In English | På svenska |

Uutisia meiltä

23.4.2018 19.48

Kaupunginhallituksen kokouksen 23.4.2018 päätökset

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin seuraavilla muutoksilla:


  1. määräalan myynti MYH-Horses OY:lle Kivi (102-413-1-171) –nimisestä tilasta poistettiin esityslistalta.

  2.  lisäasiaksi otettiin yhtiökokousedustajien valinta Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n ja Huittisten Lämpö Oy:n yhtiökokouksiin


4 RUOKAPERUNAN HANKINTA KAUDELLE 2018 -2019

Kaupunginhallitus hyväksyi Arto Metsämäen tarjouksen ruokaperunan toimittamisesta, perusteena halvin hinta ajalle 1.8.2018 – 31.12.2019 ja option käyttömahdollisuuden ajalle 1.1.2020 – 31.7.2021.


5  5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN, KORTTELIN 0551 TEOLLISUUSTONTIN NRO 14 MYYNTI ESAKON OY:LLE

Kaupunginhallitus päätti


1. myydä Esakon Oy:lle 5. kaupunginosan, Kuninkainen, korttelin 0551 tontin 14, jonka pinta-ala on 5 094 m2. Kauppahinta on 4,90 euroa/tontti-m2 eli yhteensä 24 960,60 euroa ja kaupan muut ehdot 23.4.2018 päivätyn kauppakirjaluonnoksen mukaiset ja


2. että, kaupunginjohtajalla on oikeus tarvittaessa tehdä kauppakirjaluonnokseen teknisluonteisia tarkistuksia.


Päätöksen perustelut: Tällä myyntipäätöksellä saavutetaan alkuperäinen tavoite myydä tontti Esakon Oy:lle.

Esa Lähteenmäellä on vireillä hanke, joka mahdollistaa useiden uusien työpaikkojen syntymisen ja toimintojen keskittämistä Huittisiin.


6 SAATAVIEN POISTAMINEN TASEESTA 23.4.2018

Kaupunginhallitus päätti poistaa kirjanpidosta 21.082,94 euroa.


7 LÄHIHOITAJAN 50 % TOIMEN TÄYTTÖLUPA / VANHUSTENHUOLTO

Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle lähihoitajan 50 % toimen täyttöluvan.


8 ETSIVÄN NUORISOTYÖNTEKIJÄN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus myönsi nuoriso- ja liikuntalautakunnalle etsivän nuorisotyöntekijän toimen täyttöluvan.


9 STIPENDIEN MYÖNTÄMINEN

Kaupunginhallitus myönsi seuraavat stipendit:


- Lauttakylän lukio 170 euroa opintotukirahastosta


- Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto 200 euroa Huittisten ammatti- ja yrittäjäopiston stipendirahastosta


- koska Pellonpuiston peruskoululla ei ole omaa stipendirahastoa kaupunginhallitus päättää myöntää käyttövaroistaan 150 euroa stipendeihin


- lisäksi myönnetään kaupunginhallituksen käyttövaroista musiikkiopistosta päättötodistuksen saaville tai muutoin ansioituneille oppilaille 150 euroa stipendeihin.


Stipendien saajan ja euromäärän määrää asianomaisen oppilaitoksen opettajakunta. Tällöin on noudatettava rahastojen sääntöjä.


10 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


11 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N JA HUITTISTEN LÄMPÖ OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN

Kaupunginhallitus päätti valita Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen 2.5.2018 yhtiökokousedustajaksi Simo Riuttamäen ja varalle Aila Hännisen.


Kaupunginhallitus päätti valita Huittisten Lämpö Oy:n yhtiökokoukseen 25.4.2018 yhtiökokousedustajaksi Reijo Lintusen ja varalle Tinja Tähtisen.
Palaa otsikoihin