In English | På svenska |

Uutisia meiltä

25.6.2018 18.41

Kaupunginhallituksen kokouksen 25.6.2018 päätökset

3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin.

 

Keskustelun aikana Mikko Kaunisto ehdotti, että työjärjestys hyväksytään sillä muutoksella, että pykälää 169 Pääurakoitsijan vaatimus liikuntahallin urakka-ajan pidennyksistä ei käsitellä tässä kokouksessa. Esitys raukesi kannattamattomana.

 

Mikko Kaunisto jätti päätöksestä suullisen eriävän mielipiteen sekä toimitti seuraavan kirjallisen perustelun ennen pöytäkirjan allekirjoittamista:

 

Tiedoksaattoasioissa oli jaettu pöydälle otto-oikeuden käyttäminen Teklan 19.6.2018 § 91 ilman, että siitä olisi muuten ennen kokousta informoitu kaikkia hallituksen jäseniä. Näkemykseni mukaan esitys olisi pitänyt laittaa valmisteluun, koska sitä ei ollut valmisteltu ja käsitellä vasta seuraavassa hallituksen kokouksessa hyvän hallintokäytännön mukaan.


4  HUITTISTEN  RUOKA- JA ATERIAPALVELUJEN, SISÄISEN POSTIN JA MUUN TAVARAN  KULJETUKSET AJALLE 1.8.2018 -31.12.2019 SEKÄ MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 1.1.2020  – 31.7.2021  Kaupunginhallitus päätti  valita   
1. ruoka- ja ateriapalveluiden  kuljetuspalveluiden toimittajaksi Petri Heino Ky:n  ajalle 1.8.2018- 31.12.2019 sekä mahdollisuuden optio ajan käyttöön 
 
2. sisäisen postin  ja muun tavaran kuljetuspalveluiden toimittajaksi Itella Posti Oy:n ajalle 1.8.2018 – 31.12.2019 sekä mahdollisuuden optio ajan käyttöön. 
 
Valinnan perusteina on laaditun pisteytyksen perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.  
 
5 LAUSUNTO VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSELLE EHDOTUKSESTA SATAKUNNAN MERKITTÄVIKSI TULVARISKIALUEIKSI  
Kaupunginhallitus antoi Varsinais-Suomen ELYkeskukselle merkittävien tulvariskialueiden nimeämisehdotuksesta seuraavan lausunnon: 
 
Huittisten kaupunginhallitus katsoo, että Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittävät tulvariskialueet ovat Pori ja Huittinen. Huittisissa tulvariskin muodostaa paitsi Kokemäenjoki myös siihen Huittisissa yhtyvä Loimijoki. ja siksi on perusteltua, että Huittinen on nimettynä merkittäväksi tulvariskialueeksi. Muutoin ei kaupunginhallituksella ole ehdotuksesta huomautettavaa. 

6 LAUSUNTO TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE KOSKIEN VALITUSTA LOIMA-KORKEAKOSKEN-KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMISESTÄ  
 Kaupunginhallitus hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen. 

7 ERITYISLIIKUNNANOHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA  
Kaupunginhallitus myönsi nuoriso- ja liikuntalautakunnalle erityisliikunnanohjaajan toimen täyttöluvan. 

8 KAUPUNGINVALTUUSTON (29.1.2018) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
 Kaupunginhallitus päätti todeta 29.1.2018 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja päätti täytäntöönpanon yksityiskohdista seuraavaa: 
 
4 § PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKO JA LAUTTAKYLÄN KOULUN KOKO 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa sivistysjohtaja.    

5 §  UUDEN KOULUN SIJAINTIPAIKKA 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja ja sivistysjohtaja.  

6 § ILMOITUS PERUSTEETTA SAADUN VALTION KORVAUKSEN TAKAISINPERINNÄSTÄ JA MÄÄRÄRAHAMUUTOS HALLINNON VASTUUALUEELLE VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.    

7 § RAMI PELTOSAAREN EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 
 
8 § SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN 
Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.  
 
9 §  TIEDOKSISAATTOASIAT   

10 § HUITTISTEN VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖKOHTAISISTA TALONMIEHISTÄ/VAHTIMESTAREISTA 
 Aloite lähetetty tekniseen palvelukeskukseen valmisteltavaksi. 


9 KAUPUNGINVALTUUSTON (26.3.2018) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO  
Kaupunginhallitus päätti todeta 26.3.2018 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja päätti täytäntöönpanon yksityiskohdista seuraavaa: 
 
14 §  LUETTELO VALTUUSTOALOITTEISTA 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.    

15 §  TALOUSARVION SITOVUUSTASON MUUTOS VUODELLE 2019 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.    

16 § TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 ULKOISIIN KULUIHIN ELINVOIMAN KEHITTÄMISEN VASTUUALUEELLA 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa elinvoimajohtaja.    

17 § TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKULUIHIN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja.    

18 § LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSREKISTERIN LAADUNPARANNUSHANKKEESEEN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja.    

19 § LOIMA-KORKEAKOSKEN-KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN HYVÄKSYMINEN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja. 

10 KAUPUNGINVALTUUSTON (14.5.2018) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 Kaupunginhallitus päätti todeta 14.5.2018 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja päätti täytäntöönpanon yksityiskohdista seuraavaa:  

23 §  VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN MÄÄRÄRAHAYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja   

24 §  HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN  
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja 
 
25 §  HUITTISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUS 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja   

26 §  HENKILÖSTÖKERTOMUS 2017  
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja 
 
27 §  OSALLISTUMINEN VALINNANVAPAUSPILOTTEIHIN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa kaupunginjohtaja.    

28 § HUITTISTEN SOSIAALIDEMOKRAATTIEN VALTUUSTORYHMÄN  VALTUUSTOALOITE IKÄIHMISTEN TUKEMISESTA SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ JA KÄYTTÖÖN OTOSSA 
 Aloite lähetetty valmisteltavaksi. 


11 KAUPUNGINVALTUUSTON (18.6.2018) PÖYTÄKIRJAN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
Kaupunginhallitus päätti todeta 18.6.2018 pidetyn kokouksen tekemät päätökset täytäntöönpanokelpoisiksi ja päätti täytäntöönpanon yksityiskohdista seuraavaa: 
 
32 § KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI  
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 
 
33 § TAKKULAN TEOLLISUUSALUEEN LAAJENNUS SEKÄ KORTTELIN 156 TONTIN 1 KAAVAOSAN KUMOAMINEN, TAKKULA 9. KAUPUNGINOSA  
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa tekninen johtaja.  
 
34 § RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN KUNTAYHTEISTYÖ  
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa kaupunginjohtaja. 
 
35 § TALOUSARVIOMUUTOS VUODEN 2018 HENKILÖSTÖKULUIHIN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 
 
36 §  HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY:N TAKAUSANOMUS 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa elinvoimajohtaja.   

37 §HUITTISTEN KAUPUNKIASUNNOT OY:N ANOMUS SAATAVAN MUUTTAMISESTA PÄÄOMALAINAKSI 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa elinvoimajohtaja.  

38 §  HUITTISTEN LÄNTINEN PIENVILJELIJÄYHDISTYS RY:N LAHJOITUSRAHASTON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 

39 §  EDESMENNEEN KRISTA JOUTSEN  LUOTTAMUSTOIMIEN TÄYTTÄMINEN 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 

40 §  SOILE TUOMISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 

41 §  ARMI JÄRVISEN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ 
 Päätöksen täytäntöönpanosta vastaa hallintojohtaja. 


12 TIEDOKSISAATTOASIAT
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat 25.6.2018 päättäneet käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan asiaan 19.6.2018 § 91 PÄÄURAKOITSIJAN VAATIMUS LIIKUNTAHALLIN URAKKA-AJAN PIDENNYKSISTÄ.  
 
Kaupunginhallitus päätti merkitä edellä olevat asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä muilta osin KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta. 

13 PÄÄURAKOITSIJAN VAATIMUS LIIKUNTAHALLIN URAKKA-AJAN PIDENNYKSISTÄ 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja ovat 25.6.2018 päättäneet käyttää KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta teknisen lautakunnan asiaan 19.6.2018 § 91 Pääurakoitsijan vaatimus liikuntahallin urakka-ajan pidennyksistä. 
 

Kaupunginhallitus


1) päätti myöntää urakan välitavoitteelle 2 lisäaikaa 18.6.2018 asti.


Perustelut: Väliseinien muurausta koskevaa muutostyötarjousta nro 3 on tilaajan taholla käsitelty sen verran kauan, että ko. työn osalta (urakoitsijan vaatimus 24.5.2018) viivästymisen osasyynä on tilaajan oma myötävaikutus.


2) päätti esittää urakoitsijalle, että urheilutalo Huhkolinnan purkua ei aloiteta ennen kun välitavoite 2 on saavutettu. Urakan välitavoitteen 3 osalta ei peritä viivästyssakkoa.

 

3) totesi, että urakan loppuselvitysvaiheen jälkeen neuvotellaan viivästyssakkojen kohtuullistamisesta, jolloin lopullisesti selvitetään urakoitsijan vastuut hankkeen viivästymisestä.


Perustelut: Rakentamishanke ei valmistu urakka-ajan puitteissa, koska alapohjana oleva betonilaatta ei ole kuivunut joustopuulattiavalmistajan edellyttämään 75/85 % RH. Tilaaja ja urakoitsija ovat yhtä mieltä, että betonilaatan kosteusraja-arvot tulee saavut-taa ennen joustopuulattian asentamista. Teräsbetonilaatan kuivumisaikaan ja kosteuskäyttäytymiseen vaikuttaa moni osatekijä, joten luotettavan arvioinnin tekeminen on ongelmallista. Kuivu-misaika-arviolla ei voida määrittää betonin päällystettävyyden ajankohtaa, vaan riittävä kuivuminen on todettava mittaamalla. Molemmat sopijapuolet haluavat varmistua joustopuulattian laadukkaasta toteutuksesta, joten alapohjalaatan kuivumisaikaan liittyy aikatauluepävarmuus ja –muutostarve.


 

Keskustelun aikana Mikko Kaunisto ehdotti, että kaupunginhallitus:

 

    1)  päättää myöntää urakan välitavoitteelle 2 lisäaikaa 13.6.2018 asti ja koko työmaan valmistumiselle 24.8.2018 asti.

 

Perustelut: YSE 1998 mukaan lisä- ja muutostyöt käsitellään aina erikseen kirjallisena (esim. pöytäkirjakirjaus työmaakokouksesta ei ole riittävä). Liikuntahallin työmaalla on ollut epäselvää oikeista sopimusehtojen mukaisesta toimintamallista niin urakoitsijan kuin rakennuttajan edustajan puolelta. Urakoitsija on esittänyt sopimusehtojen mukaisen tarjouksen 11.1.2018 ja rakennuttaja on sen 12.1.2018 hyväksynyt, näin ollen ei käsittelyaika ole ollut kohtuuton, eikä lisäaikapyyntö aiheellinen. Kuitenkin on käynyt ilmi, että asiasta ovat urakoitsijan ja rakennuttajan edustajat sopineet muuten kuin kirjallisesti jo marraskuussa 2017 näin ollen urakoitsijan pyytämä kahden viikon lisäaika on katsottava poikkeuksellisesti kohtuulliseksi.

 

        2)  päättää esittää urakoitsijalle, että urheilutalo Huhkolinnan purkua ei aloiteta ennen kuin välitavoite 2 on saavutettu. Urakan välitavoitteen 3 osalta ei peritä viivästysseuraamuksia.

 

Perustelut: Tekninen lautakunta tutustui liikuntahallin työmaahan 19.6.2018. Työmaakierroksella todettiin rakennuksen olevan periaatteessa käyttöön otettavissa lukuun ottamatta liikuntahallia. Kuitenkin tekninen lautakunta ei katso rakennuttajan edun mukaiseksi osan rakennusta käyttöönotolle tässä vaiheessa vaan katsoo parempana vaihtoehtona urakkasopimuksen mukaisesti Huhkolinnan käyttämisen siihen asti kunnes uusi halli on kokonaisuudessaan valmis ja vastaanotettu välitavoitteen 2 mukaisesti.   

 

3)   toteaa, että Liikuntahalliin asennettavan urheilulattian asennusvaatimukset ovat olleet urakoitsijalla tiedossa, Liikuntahallin alapohjien laattojen kuivuminen on ollut pääurakoitsijan vastuulla ja pääurakoitsijan velvollisuus on ollut huolehtia siitä, että koko hanke valmistuu myös aikataulussa. Alapohjalaattojen kuivumiseen ei tulla myöntämään urakoitsijan perusteetta vaatimaa lisäaikaa ja viivästysseuraamukset tältä osin tullaan jatkossa vaatimaan täysimääräisenä. Urakoitsijan tulee välittömästi ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, joilla hanketta viivyttävä alapohjalaatan kuivumisaika minimoidaan. Kaikki urakka-asiakirjoissa vaaditut dokumentaatiot tulee pääurakoitsijan tehdä valmiiksi ennen vastaanottomenettelyä sekä aikanaan vastaanotettavan urakkasuorituksen vastata kirjaimellisesti urakkasopimusasiakirjoissa määriteltyä työn tulosta.


Perustelut: Teknisen lautakunnan näkemyksenä on, että urakka-asiakirjojen mukaisesti pääurakoitsija olisi valitsemalla oikeat materiaalit ja menetelmät sekä oikeilla olosuhteilla varmistanut alapohjalaattojen kuivumisen aikataulussa. Pääurakoitsijan olisi tullut laatia ennen alapohjalaattojen valua urakka-asiakirjoissa vaaditut suunnitelmat mm. kosteusmittaussuunnitelma, jossa laattojen kuivumisajat, materiaalit ja menetelmät olisi määritelty. Edellä mainittu asiakirja on laadittu myöhemmin 19.12.2017 ja sitä on päivitetty 30.1.2018. Se ei kuitenkaan sisällöltään vastaa urakka-asiakirjoissa vaadittua. Lisäksi asiakirjat olisi pitänyt hyväksyttää rakennuttajalla ja näin ei ole toimittu. Rakennuttajalla ei siis ole ollut mahdollisuutta etukäteen arvioida pääurakoitsijan käyttämiä materiaaleja ja menetelmiä. Lisäksi pääurakoitsija on huomattuaan viivästymisen laiminlyönyt velvollisuutensa suunnitella toimenpiteet aikataulussa pysymiseen sekä näiden toimenpiteiden toteuttamisen.


Perusteluna urakkasopimusasiakirjat ja hankintalain § 136.

 

          Ehdotus raukesi kannattamattomana.Lisätietojen antaja:  Tekninen johtaja Ulla Ojala, tekninen palvelukeskus, puh. 044 560 4341. 
Palaa otsikoihin