In English | På svenska |

Uutisia meiltä

27.8.2018 19.38

Kaupunginhallituksen kokouksen 27.8.2018 päätökset

4 SAIRAANHOITAJAN TOIMIEN TÄYTTÖLUPA / VANHUSTENHUOLTO
Kaupunginhallitus päätti myöntää perusturvalautakunnalle kahden (2) sairaanhoitajan toimen täyttöluvan.

5 KIINTEISTÖNHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA
Kaupunginhallitus päätti myöntää tekniselle lautakunnalle kiinteistönhoitajan toimen täyttöluvan.

6 KASVATUS- JA OPETUSPALVELUIDEN VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÖLUVAT
Kaupunginhallitus päätti myöntää sivistyslautakunnalle yhden päiväkodin johtajan viran, yhden lastentarhanopettajan toimen ja yhden koulunkäyntiohjaajan toimen täyttöluvat.

7 TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.6.2018
Kaupunginhallitus

1. merkitsi talouskatsauksen tiedoksi

2. totesi, että talousarviossa hyväksytyt määrärahat ovat kesäkuun talouskatsauksen perusteella ylittymässä ja tulot alittumassa osalla vastuualueista. Palvelukeskusten tulee selvittää mahdollisuudet ja keinot talousarvionsa tasapainottamiseksi kaupunginjohtajalle 18.9.2018 mennessä.

8 HUITTISTEN KAUPUNGIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN YLEISOHJE
Kaupunginhallitus hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan yleisohjeen liitteen mukaisena.

9 TIEDOKSISAATTOASIAT
Kaupunginhallitus päätti merkitä edellä olevat asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.

Palaa otsikoihin