In English | På svenska |

Uutisia meiltä

28.5.2018 19.08

Kaupunginhallituksen kokouksen 28.5.2018 päätökset


UUDEN KOULUN TONTTI JA LÄHIYMPÄRISTÖN ALUERAKENNE, KIVIRANTA 4. KAUPUNGINOSA 
 Kaupunginhallitus päätti 
 
1. hyväksyä 28.5.2018 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman ”Uuden koulun tontti ja lähiympäristön aluerakenne” ja käynnistää kaavan laadinnan OAS:n ja kaavoitusohjelman 20182020 periaatteiden mukaisesti. 
 
2. ilmoittaa tämän kaavan laatimisen vireille tulosta ja asettaa 28.5.2018 päivätyn OAS:n oheismateriaaleineen maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n tarkoituksessa nähtäville 30 päiväksi (valmisteluvaiheen kuuleminen).


BRÄNDIKÄSIKIRJA OHJAAMAAN KAUPUNGIN VIESTINTÄÄ JA MARKKINOINTIA 
 Kaupunginhallitus päätti, että Huittisen kaupungille lähdetään valmistelemaan brändikäsikirjaa.


TIENVARSIMAINOSTEN HANKITAOIKEUS ELINVOIMAJOHTAJALLE 
Kaupunginhallitus päätti myöntää elinvoimajohtajalle oikeuden tehdä hankintapäätöksen tienvarsimainoksista enintään talousarviossa olevan määrärahan puitteissa.  


HUITTISTEN KAUPUNGIN JA LP-VAMPULA RY:N VÄLINEN MARKKINOINTI- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KAUSILLE 2018 – 2020 
Kaupunginhallitus hyväksyi liitteen mukaisen markkinointi- ja yhteistyösopimuksen. Kustannukset katetaan kaupunginhallituksen käyttövaroista.


MARKKINOINTI- JA VIESTINTÄSUUNNITTELIJAN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN  TÄYTTÄMINEN / HELENA KAITASEN VAKINAISTAMINEN 
Kaupunginhallitus päätti 
 
1. vakinaistaa Helena Kaitasen markkinointi- ja viestintäsuunnittelijan toimeen 1.6.2018 alkaen 
 
2. esittää henkilöstöjaostolle Helena Kaitasen tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.936,25 €/kk (Hinnoittelutunnus 01ASI040). 


MAKSULIIKENNESIHTEERIN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN / JENNY HYYTIÄN VAKINAISTAMINEN Kaupunginhallitus päätti

1.  vakinaistaa Jenny Hyytiän maksuliikennesihteerin toimeen 1.6.2018 alkaen 
 
2. esittää henkilöstöjaostolle Jenny Hyytiän tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.297,17 €/kk (Hinnoittelutunnus 01TOI060). 
 
JÄRJESTELMÄTUKIHENKILÖN MÄÄRÄAIKAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN / OSKARI TALLGRENIN VAKINAISTAMINEN JÄRJELMÄASIANTUNTIJAKSI 
Kaupunginhallitus päätti 
 
1. vakinaistaa Oskari Tallgrenin järjestelmäasiantuntijan toimeen 1.6.2018 alkaen 
 
2. esittää henkilöstöjaostolle Oskari Tallgrenin tehtäväkohtaiseksi palkaksi 2.627,40 €/kk (Hinnoittelutunnus 01ICT060). 


SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA / VANHUSTENHUOLTO 
Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle sairaanhoitajan toimen täyttöluvan.
 
 
VESIHUOLTOLAITOKSEN LAITOSMIEHEN TOIMEN TÄYTTÖLUPA  
Kaupunginhallitus myönsi tekniselle lautakunnalle laitosmiehen toimen täyttöluvan.  


SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA 
 Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Aila Hännisen ja varaedustajaksi Susanne Varjokummun Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen.


SASKY KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUS EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN VALINTA
Kaupunginhallitus nimesi edustajaksi Timo Mattilan ja varaedustajaksi Maarit Säilän SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen.

TIEDOKSISAATTOASIAT 
Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.

Palaa otsikoihin