In English | På svenska |

Uutisia meiltä

5.11.2018 20.17

Kaupunginhallituksen kokouksen 5.11.2018 päätökset

4   5. KAUPUNGINOSAN, KUNINKAISTEN, KORTTELIN 0551 TEOLLISUUSTONTIN NRO 12 RAKENTAMISVELVOITTEEN JATKOAIKAHAKEMUS

Kaupunginhallitus myönsi Konepaja Survonen Oy / Pajapaja Oy:lle teollisuustontin, kt 102-5-551-12, kauppakirjaan kirjatun 8. kohdan mukaiselle rakentamisvelvoitteelle lykkäystä hakemuksen mukaisesti 31.12.2020 asti.


5   9. KAUPUNGINOSAN, TAKKULAN, KORTTELIN 0192 TEOLLISUUSTONTIN NRO 2 RAKENTAMISVELVOITTEEN JATKOAIKAHAKEMUS

Kaupunginhallitus myönsi Jaakko Kariniemelle ja Johannes Kariniemelle teollisuustontin, kt 102-9-0192-2, kauppakirjaan kirjatun 8. kohdan mukaiselle rakentamisvelvoitteelle lykkäystä

hakemuksen mukaisesti kaksi (2) vuotta 22.10.2020 asti.


6 KORTTELIN 0617 TONTIN NRO 11 OSAN MYYNTI KAKKOSTIEN AUTO OY:LLE

Kaupunginhallitus hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginjohtajan ehdotuksen.


Keskustelun aikana Reijo Lintunen ehdotti Simo Riuttamäen kannattamana, että kauppakirjan hyväksymistä siirretään siihen asti, kunnes on neuvoteltu Kakkostien Auto Oy:n, Huittisten Lämpö Oy:n ja kaupungin kesken kaukolämpölinjan siirtämisestä.

 

Keskustelun aikana Mika Stenfors ehdotti Tinja Tähtisen kannattamana, että kauppakirjan hyväksymistä siirretään siihen asti, kunnes on neuvoteltu Huittisten Lämpö Oy:n ja kaupungin kesken kaukolämpölinjan siirtämisestä.

 

Äänestyksessä Reijo Lintusen ehdotusta kannattivat Aimo Lepistö, Simo Riuttamäki ja Reijo Lintunen. Mika Stenforsin ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, Tinja Tähtinen, Soile-Mari Vahela ja Martin Ylikännö. Helena Manninen ja Aila Hänninen äänestivät tyhjää.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Mika Stenforsin ehdotuksen voittaneen äänin 4 - 3.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta kannattivat Martin Ylikännö, Aimo Lepistö, Soile-Mari Vahela, Helena Manninen ja Aila Hänninen. Mika Stenforsin ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, Tinja Tähtinen, Reijo Lintunen ja Simo Riuttamäki.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena äänin 5 – 4 kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.7 KUNINKAISTEN PALVELUKESKUS AINOKODIN PERUSKORJAUS VUOROPÄIVÄHOIDON TILOIKSI TARVESELVITYS/HANKESUUNNITELMA

Kaupunginhallitus päätti siirtää asian käsittelyä ja selvittää eri vaihtoehtoja.

 

Keskustelun aikana Tinja Tähtinen ehdotti Mika Stenforsin kannattamana, että asian käsittelyä siirretään ja selvitetään eri vaihtoehtoja.

 

Äänestyksessä asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattivat Martin Ylikännö, Aimo Lepistö, Aila Hänninen ja Reijo Lintunen. Tinja Tähtisen ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, Tinja Tähtinen, Soile-Mari Vahela, Helena Manninen ja Simo Riuttamäki.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Tinja Tähtisen ehdotuksen voittaneen äänin 5 - 4.

                                   

Aimo Lepistö poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.24.8 KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN OHJAAJAN TOIMEN TÄYTTÖLUPA

Kaupunginhallitus myönsi perusturvalautakunnalle kuntouttavan työtoiminnan ohjaajan toimen täyttöluvan.


9 TALOUSKATSAUS 1.1. – 30.9.2018

Kaupunginhallitus merkitsi talouskatsauksen tiedoksi.


10 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginhallitus päätti merkitä asiakirjat tiedoksi ja ettei se käytä KuntaL:n 92 §:n ja Huittisten kaupungin hallintosäännön 27 §:n mukaista otto-oikeutta.


Valtuustoasiat:


4 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET VUONNA 2018

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy seuraavat määrärahamuutokset perusturvakeskuksen vuoden 2018 talousarvioon:


Tuotot:

3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva +122.500 euroa

3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu - 62.000 euroa

yhteensä +60.500 euroa


Kulut:

3030 Sosiaalityö ja toimeentuloturva +211.500 euroa

3040 Vanhustenhuolto ja kotipalvelu +150.000 euroa

3060 Erikoissairaanhoito +200.000 euroa

yhteensä +561.500 euroa

 

Netto +501.500 euroa

 

Keskustelun aikana Mika Stenfors ehdotti Tinja Tähtisen kannattamana, että asian käsittelyä siirretään lautakunnan kautta käsiteltäväksi.

 

Äänestyksessä asian käsittelyä tässä kokouksessa kannattivat Martin Ylikännö, Soile-Mari Vahela, Helena Manninen ja Aila Hänninen. Mika Stenforsin ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, Tinja Tähtinen, Simo Riuttamäki ja Reijo Lintunen. Aimo Lepistö poissa.

 

Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena asian käsittelyn tässä kokouksessa voittaneen äänin 4 – 4 (pj ääni ratkaisee).


5 VUODEN 2019 TULOVEROPROSENTTI

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00.


Keskustelun aikana Martin Ylikännö ehdotti Helena Mannisen ja Aila Hännisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 21,00.


Keskustelun aikana Reijo Lintunen ehdotti Tinja Tähtisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 20,75.

 

Äänestyksessä Reijo Lintusen ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, TinjaTähtinen, Simo Riuttamäki ja Reijo Lintunen. Martin Ylikännön ehdotusta kannattivat Soile-Mari Vahela, Helena Manninen, Aila Hänninen ja Martin Ylikännö. Aimo Lepistö poissa.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena Martin Ylikännön ehdotuksen voittaneen äänin 4 - 4 (pj ääni ratkaisee).


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta ei kannatettu. Martin Ylikännön ehdotusta kannattivat Soile-Mari Vahela, Helena Manninen, Aila Hänninen, Simo Riuttamäki, Reijo Lintunen ja Martin Ylikännö. Mika Stenfors ja Tinja Tähtinen äänestivät tyhjää. Aimo Lepistö poissa.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena äänin 6 - 0 Martin Ylikännön ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.6 VUODEN 2019 KIINTEISTÖVEROPROSENTIT

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:                                 


-       yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 (lain 11 §)


-       vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,41 (lain 12 §)


-       muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 2,00 (lain 13 §)


-       rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 6,00 (lain 12a §)


-       voimalaitosten veroprosentiksi 3,1 (lain 14 §)


-       yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 (lain 13 a §)


Keskustelun aikana Martin Ylikännö ehdotti Helena Mannisen kannattamana, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:                               


-       yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 0,93 (lain 11 §)


      -       vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,41 (lain 12 §)


-       muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 2,00 (lain 13 §)


-       rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 6,00 (lain 12a §)


-       voimalaitosten veroprosentiksi 3,1 (lain 14 §)


-       yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentiksi 0,00 (lain 13 a §)


Keskustelun aikana Aila Hänninen ehdotti, että kaupunginvaltuusto vahvistaa vuoden 2019 kiinteistöveroprosentit kaupunginjohtajan ehdotuksen mukaisesti sillä muutoksella, että lisätään rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentiksi 2,00. Ehdotus raukesi kannattamattomana.


Äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotusta ei kannatettu. Martin Ylikännön ehdotusta kannattivat Mika Stenfors, Tinja Tähtinen, Soile-Mari Vahela, Helena Manninen, Aila Hänninen, Simo Riuttamäki, Reijo Lintunen ja Martin Ylikännö. Aimo Lepistö poissa.


Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksena äänin 8 – 0 Martin Ylikännön ehdotuksen tulleen kaupunginhallituksen päätökseksi.

 

Jouni Isotalo poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.02.


7 ANNE VÄLIMÄEN ERO SATAKUNNAN KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN TEHTÄVÄSTÄ

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että


1. se myöntää eron Anne Välimäelle Satakunnan käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2. valitsee uuden lautamiehen Satakunnan käräjäoikeuteen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Palaa otsikoihin