In English | På svenska |

Uutisia meiltä

29.1.2018 20.59

Kaupunginvaltuuston päätökset 29.1.2018

4 PERUSOPETUKSEN PALVELUVERKKO JA LAUTTAKYLÄN KOULUN KOKO

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Mika Stenforsin ehdottaneen valtuutettujen Tuomas Toivola ja Sisko Sarjomaa kannattamana, että kohta 1 hyväksytään seuraavasti:

 

- Perusopetuksen opetusryhmäkoot pyritään saamaan valtakunnallisen keskiarvon tuntumaan.

- Kaupungin pienin perusopetusyksikkö on kolmiopettajainen koulu, jonka oppilasmäärä on vähintään 40. Mikäli oppilasmäärä laskee alle 40:n, lähdetään valmistelemaan koulun toiminnan lakkauttamista ja opetuksen siirtämistä toiseen yksikköön.

- Mikäli yksisarjaisen koulun oppilasmäärä laskee alle 75 oppilaan tai opettaja-oppilas suhdeluku putoaa useammalla luokalla 1:10:een, lähdetään valmistelemaan muutoksia koulun henkilöstöresurssiin.

- Mikäli jokin ikäluokka on niin suuri, että opettaja-oppilas suhdeluku nousee 1:30:een, voidaan väliaikaisesti perustaa kolmas rinnakkaisluokka tai opetusresurssia muutoin lisäämällä varmistaa, että opetusryhmän koko saadaan pienemmäksi.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Mika Stenforsin tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 18 ”JAA”-ääntä ja 9 ”EI”-ääntä

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen valtuutettujen Ilkka Riuttamäki ja Simo Riuttamäki kannattamana, että kohta 2 hyväksytään seuraavasti:

Lauttakylän koulun tuleva kiinteistö mitoitetaan 2-sarjaiselle koululle ja 410 oppilaalle.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Mikko Kauniston tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 22 ”JAA”-ääntä ja 5 ”EI”-ääntä

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti keskustan valtuustoryhmän tekemän ponnen, että mikäli koulun todelliset kustannukset ylittävät 12,7 M€, otetaan hanke uudelleen tarkasteltavaksi toimintojen ja tilojen osalta ennen hankkeen käynnistämistä.

 

5 UUDEN KOULUN SIJAINTIPAIKKA

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Simo Riuttamäen ehdottaneen, että ennen koulun sijaintipaikasta päättämistä on saatava kustannusarvio siitä, mitä lisäkustannuksia aiheutuu pohjatöistä VE2 Meijerin ympäristöön rakentamisesta. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Ilkka Riuttamäen ehdottaneen valtuutettu Sisko Sarjomaan kannattamana, että uusi koulu sijoitetaan VE 7 Lauttakylän kivikoulun vanhalle tontille Koulukadulle.

 

Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Ilkka Riuttamäen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.

 

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 19 ”JAA”-ääntä ja 8 ”EI”-ääntä.

 

Puheenjohtaja totesi valtuutettu Mikko Kauniston ehdottaneen, että uusi koulu sijoitetaan VE4, Urheilukentänpuiston pallokenttien ja Kartanonpuiston alueelle, perusteluna kustannustehokkain ja toimivin esitetyistä vaihtoehdoista. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti valtuutettu Heikki Virtasen tekemän ponnen, että kaupunginhallitus asettaa hanketta valmistelevan ohjausryhmän, jonka kokoonpanossa huomioidaan poliittinen edustus.

 

 

6 ILMOITUS PERUSTEETTA SAADUN VALTION KORVAUKSEN TAKAISINPERINNÄSTÄ JA MÄÄRÄRAHAMUUTOS HALLINNON VASTUUALUEELLE VUODEN 2018 TALOUSARVIOON

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

 

 

7 RAMI PELTOSAAREN EROANOMUS LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi keskustelun jälkeen yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen ja valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi uudeksi jäseneksi nuoriso- ja liikuntalautakuntaan Jaakko Peteliuksen ja varajäseneksi Timo Juurikon.

 

 

8 SIDONNAISUUKSIEN ILMOITTAMINEN

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan päätöksen.

 

 

9 TIEDOKSISAATTOASIAT

 

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.

 

 

10 HUITTISTEN VASEMMISTOLIITON VALTUUSTORYHMÄN VALTUUSTOALOITE KIINTEISTÖKOHTAISISTA TALONMIEHISTÄ/VAHTIMESTAREISTA

 

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

 Palaa otsikoihin