In English | På svenska |

Uutisia meiltä

19.6.2017

Valtuuston kokouksen 19.6.2017 päätökset

Valtuuston 19.6.2017 kokouksen päätökset:


VALTUUSTON 19.6.2017 ESITYSLISTA4 SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VAALI
Kaupunginvaltuusto valitsi suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5. 2021 sekä nimeää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan samaksi ajaksi.


5 KAUPUNGINVALTUUSTON PUHEENJOHTAJISTON VAALI

Kaupunginvaltuusto

1. päätti puheenjohtajiston toimikaudeksi 1 vuotta

2. päätti varapuheenjohtajien lukumääräksi 4

3. suoritti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien vaalin määritellyksi toimikaudeksi:


Puheenjohtaja Jouni Isotalo (kok)
1. varapj.  Esa Laamanen (kesk)
2. varapj. Maarit Säilä (SDP)
3. varapj.  Mika Stenfors (kok)
4. varapj. Antti Suomela (ps)


6 KAUPUNGINVALTUUSTON KOOLLEKUTSUMINEN


Kaupunginvaltuusto päätti ilmoittaa kokouksistaan hallintosäännön 74 §:n mukaisesti. Tämän lisäksi kokouksesta voidaan ilmoittaa Lauttakylä-lehdessä ja Alueviestissä.


Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, että esityslista toimitetaan myös kunkin valtuustoryhmän kolmelle ensimmäiselle varavaltuutetulle.


7 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN


Kaupunginvaltuusto päätti julkaista kunnalliset ilmoitukset kuntayhtymiä koskevia ilmoituksia lukuunottamatta internet-sivujen ilmoitustaululla,  Lauttakylä-lehdessä ja Alueviestissä.

Laajojen ilmoitusten osalta voidaan ilmoittaa vain se, missä alkuperäinen asiakirja on nähtävänä.  Avoimia virkoja, työpaikkoja ja tarjouspyyntöjä koskevien sekä laajaa tiedoksiantoa vaativien ilmoitusten osalta ilmoituksen antaja harkitsee tarkoituksenmukaisimmat tiedottamistavat. Ilmoitukset julkaistaan myös kaupungin internet-sivuilla.

  
8 KAUPUNGINHALLITUKSEN VAALI


Kaupunginvaltuusto valitsi kaudelle 1.6.2017 - 31.5.2019

kaupunginhallitukseen 9 jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen


Jäsenet                                     Varajäsenet
pj Martin Ylikännö Kesk.           Tero Hosike Kesk.
I vpj Jani Kiuru Kok.                  Mika Stenfors Kok.
II vpj. Simo Riuttamäki PS        Niina Immonen PS
Aimo Lepistö Kesk.                   Arto Metsämäki Kesk.
Aulikki Kuisma Kesk.                Soile-Mari Vahela Kesk.
Helena Manninen Kesk.            Anne Kiviranta Kesk.
Tinja Tähtinen Kok.                   Maria Kankaanranta Kok.
Aila Hänninen SDP                  Joni Immonen SDP
Reijo Lintunen Vas.                  Mikko Kaunisto VAS.9 LUOTTAMUSHENKILÖVAALIT VALTUUSTOKAUDELLE 1.6.2017 - 31.5.2021

Kaupunginvaltuusto valitsi alla olevan linkin mukaisesti luottamustoimiin jäsenet ja varajäsenet toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 sekä nimesi puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat samaksi ajaksi.


valtuuston valinnat (pdf) (230.6 KB)10 LOIMAN - KORKEAKOSKEN - KAHARILAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN AVUSTUSHAKEMUS


Kaupunginvaltuusto päätti1. varata vuoden 2017 talousarvioon 68 200 euron lisämäärärahan Loiman – Korkeakosken - Kaharilan jätevesiosuuskunnan avustukseen.2. myöntää Loiman – Korkeakosken - Kaharilan jätevesiosuuskunnalle alueen vesihuollon toteuttamiseen 68 200 euron avustuksen, kuitenkin enintään 20 % toteutuneista hyväksyttävistä kustannuksista.3. hyväksyä seuraavat avustus- ja maksatusehdot:

- Hankkeeseen mahdollisesti tehtävät merkittävät muutokset on hyväksytettävä vesihuoltolaitoksella ja esitettävä uudet suunnitelmat.

- Ennen rakentamiseen ryhtymistä on maanomistajien kanssa on tehtävä kirjalliset johtojen- ja laitteidensijoitussopimukset sekä liittyjien kanssa liittymissopimukset/-sitoumukset. Kopiot asiakirjoista on toimitettava vesihuoltolaitokselle.

- Hyväksyttävät kustannukset:
rakentamiskustannukset sisältäen työn ja jätevesiviemärien runkojohtojen, paineenkorotusasemien sekä linjapumppaamoiden rakentamismateriaalit 
kiinteistökohtaisten pumppaamoiden hankinta- ja asennuskustannukset
rakennusurakan suunnittelu- ja valvontakustannukset.  Avustus ei koske lupa- ja liittymismaksuja.

- Hankkeen kustannuksista on pidettävä kirjaa. Avustus maksetaan jälkikäteen hyväksyttyjen tositteiden perusteella. Tositteet tulee toimittaa kaupungin tekniselle palvelukeskukselle maksatushakemuksen liitteenä. Maksatushakemus on vapaamuotoinen.

- Vesihuoltolaitos vastaanottaa jäteveden liittymiskohdassa, joka on kaupungin vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajalla. Liittymisestä tehdään erillinen sopimus jätevesiosuuskunnan kanssa. Jätevesimaksu peritään kulloinkin voimassa olevan vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesti.


11 HUITTISTEN KAUPUNGINTALON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYS / HANKESUUNNITELMA

Kaupunginvaltuusto hyväksyi teknisen lautakunnan ehdotuksen.


12 KANSALAISOPISTON YLLÄPITÄMISLUVAN MUUTTAMINEN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen.


13 LISÄMÄÄRÄRAHA LAUTTAKYLÄN LUJA RY:N TEKONURMIHANKKEEESEEN LIITTYVIEN VÄLINEIDEN HANKINTAAN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan  22 000 euron lisämäärärahaa


15 MUUTOKSET KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION 2017 ULKOISIIN KULUIHIN

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaiset talousarviomuutokset.


16 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS VUONNA 2017 / TERVEYSKESKUS

Kaupunginvaltuusto hyväksyi perusturvalautakunnan ehdotuksen.


17 KIINTEISTÖ OY HUHKOLANKIEVARIN LAINAN TAKAUKSEN REALISOITUMINEN


Kaupunginvaltuusto


1. totesi Koy Huhkolankievarin lainan hoidon siirtyvän takaajana toimineelle kaupungille, koska kiinteistöyhtiö on maksukyvytön


2. päätti maksaa Kuntarahoituksen lainan nro 14530/10, saldo 138 464,00 euroa, kokonaisuudessaan pois


3. muutti vuoden 2017 talousarviota em. johtuen siten, että kohtaan muut toimintakulut tilille 4930 Takaustappiot lisätään 138 464 euroa.


18 KOULUTUSJOHTAJAN VIRKANIMIKKEEN MUUTOS SIVISTYSJOHTAJAKSI


Kaupunginvaltuusto muutti koulutusjohtajan viran sivistysjohtajan viraksi.

     
19 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginvaltuusto merkitsi asian tiedoksi.


20 VALTUUTETTU HELENA MANNSEN ALOITE KOIRAPUISTON PERUSTAMISESTA

Lähetettiin kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, puh. 044 560 4200 tai jyrki.peltomaa@huittinen.fi 

Palaa otsikoihin