In English | På svenska |

Uutisia meiltä

25.9.2017

Valtuuston kokouksen 25.9.2017 päätökset

Valtuuston 25.9.2017 kokouksen päätökset:


4 OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. - 31.7.2017 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin osavuosikatsauksen ajalta 1.1. – 31.7.2017. 


5 HUITTISTEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityslistan liitteenä olevan hallintosäännön muutokset. Hallintosääntö tulee voimaan 11.10.2017. 


6 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äänestyksen tuloksena esityslistan liitteenä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, joka tulee voimaan 1.10.2017.

 

Julistettuaan keskustelun asiasta päättyneeksi puheenjohtaja totesi valtuutettu Ilkka Riuttamäen ehdottaneen valtuutettu Simo Riuttamäen kannattamana, että palkkiosääntö pidetään ennallaan.


Koska oli tehty kaupunginhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu päätösehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta on äänestettävä ja hän teki seuraavan äänestysesityksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi: ne, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta, äänestävät  ”JAA”, ja jos ”EI” voittaa, tulee valtuutettu Ilkka Riuttamäen tekemä ehdotus kaupunginvaltuuston päätökseksi.


Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 23 ”JAA”-ääntä ja 4 ”EI”-ääntä


7 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Kaupunginvaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2017 – 31.5.2021 Esa Laamasen ja varajäseneksi Jari Yli-Sipilän.

   
8 HUITTISTEN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjeen esityslistan liitteen mukaisesti ja edellyttää tytäryhtiöiden hallitusten käsittelevän ohjeen.


9 PERUSTURVAKESKUKSEN MÄÄRÄRAHAMUUTOS / SOSIAALITYÖ 2017

Kaupunginvaltuusto hyväksyi määrärahamuutoksen perusturvakeskuksen vuoden 2017 talousarvioon kohtaan Ulkoiset kulut 

3122 Vammaispalvelut 

4940 Muut toimintakulut + 308.199,82 euroa. 


10 MÄÄRÄRAHAMUUTOS HALLINNON VASTUUALUEELLE VUODEN 2017 TALOUSARVIOON

Kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan määrärahamuutoksen: 

Ulkoiset toimintakulut

1100 Hallitus 

4940 Muut toimintakulut +161 000 €


11 TALOUS- JA HENKILÖSTÖPÄÄLLIKKÖ TERHI HUIDAN SIIRTÄMINEN HALLINTOJOHTAJAN VIRKAAN 

Kaupunginvaltuusto päätti siirtää talous- ja henkilöstöpäällikkö Terhi Huidan hallintojohtajan virkaan 11.10.2017 alkaen. Talous- ja henkilöstöpäällikkö Terhi Huida poistui kokouksesta esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


12 ANNE BLANDIN ERO LUOTTAMUSTEHTÄVÄSTÄ

Kaupunginvaltuusto 

 1. totesi Anne Blandin luottamustoimen lakanneen vaalikelpoisuuden menettämisen johdosta. 

 2. totesi, että Vihreiden vaalilistan ensimmäiseksi varajäseneksi noussee Marianne Poutala ja toiseksi varajäseneksi noussee Katja Laukkanen. Virallisen päätöksen uudesta varavaltuutetusta tekee keskusvaalilautakunta seuraavassa kokouksessa. 

    

13 TIEDOKSISAATTOASIAT

Kaupunginvaltuusto merkitsi asiat tiedoksi.


14 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA

Kaupunginvaltuusto valitsi Pyhäjärviseudun ympäristölautakuntaan jäseneksi Maritta Tuomisen (SDP) ja varajäseneksi Ville Pöyrin (Kok)  ajalle 1.6.2017 – 31.5.2021.

 

Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, puh. 044 560 4200 tai jyrki.peltomaa@huittinen.fi 

Palaa otsikoihin