In English | På svenska |

Julkiset hankinnat

 

Huittisten kaupunki toteuttaa hankintansa joko itsenäisesti tai Porin hankintatoimiston kautta. Kaupungin osalta hankinnoista vastaavat kaikki toimialat.


Julkiset hankinnat

Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-, palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio, kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa ulkopuolelta. Julkiset hankinnat tulee tehdä hankintalainsäädännössä säädettyjä menettelytapoja noudattaen. Sääntelyn tavoitteena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. 

Tutustu 

Tutustu kansallisiin ja EU:n kynnysarvoihin.


Laki julkisista hankinnoista (
1397/2016) ja erityishankintalaki (349/2007)

Julkisia hankintoja koskevien säännösten pääperiaatteita:

  • hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen
  • tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu


Porin kaupungin hankinnat
Otavankatu 5 A, 3 krs.
28100 PORI
Puhelin puh. 044 701 1220 (hankintasihteeri)
Sähköposti tarjous[at]pori.fi

Henkilökohtainen sähköposti: etunimi.sukunimi@pori.fi

Pienhankinnoissa (5 000-60 000 euroa) käytössä on Cloudia-pienhankintapalvelu. 

Tämän palvelun kautta Huittisten kaupunki ilmoittaa käynnissä olevista tarjouskilpailuista ja tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.


Cloudia_pikaohje

Voimassa olevia tarjouspyyntöjä voi katsoa ilman tunnuksia Tarjouspyynnöt-osiossa. Ilman tunnuksia nähtävänä on tarjouspyynnön nimi, tarjouspyynnön kuvaus ja tarjouksen määräaika.

Kun rekisteröidyt palveluun, pystyt lataamaan tarjouspyynnön omalle tietokoneelle ja siihen liittyvät dokumentit, esittämään tarjouspyyntöä koskevia kysymyksiä, lukemaan kysymyksien vastauksia ja jättämään tarjouksen sähköisesti. Rekisteröityminen on maksutonta ja saat käyttäjätunnuksen välittömästi rekisteröitymisen yhteydessä. Käytössä on myös vahtipalvelu, jonka avulla saa tiedon vireillä olevista oman alan hankkeista.

 

Huittisten kaupungin pienhankintaohjeet


Suuremmissa hankinnoissa käytössä on Hilma.


HILMA on työ- ja elinkeinoministeriön ylläpitämä maksuton, sähköinen ilmoituskanava, jossa hankintayksiköt ilmoittavat julkisista hankinnoistaan. Yritykset puolestaan saavat HILMAsta reaaliaikaista tietoa käynnissä olevista hankintamenettelyistä ja ennakkotietoa tulevista hankinnoista.


HILMAssa ilmoitetaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat. EU-ilmoituksista HILMAssa täytetään ennakkoilmoitus, hankintailmoitukset ja jälki-ilmoitukset. Muut EU-ilmoitukset tehdään suoraan Simapin verkkosivustolla.

Hankintoja koskevien ilmoituslomakkeiden täyttö edellyttää hankintayksikön käyttäjän rekisteröitymistä. Voimassaolevia ilmoituksia voi selata ilman rekisteröitymistä. Ilmoituslomakkeiden täyttämiseksi kirjaudu sisään tai tarvittaessa rekisteröidy etusivulta.


Julkaistuja ilmoituksia voi hakea hakukoneella. Uusimmat ilmoitukset löytyvät myös etusivulta tai voit tilata ilmoitusvahdin sähköpostiisi.

 

Tutustu kansallisiin ja EU:n kynnysarvoihin.

Neuvoja hankinnoissa antaa Satakunnan Yrittäjien hankintaneuvoja:

Jarkko Koskinen

Awellcare Oy

puh. +358 400 709 622

jarkko.koskinen@yrittajat.fi


Neuvontapalvelu on maksuton! Neuvontapalvelu on tarkoitettu kaikille tahoille (yritykset, yhteisöt ja hankintayksiköt) ilman jäsenyyttä esim. yrittäjäjärjestöön.

Yrittäjät tarjoavat lisää tietoa ja apua.

 

Julkisia hankintoja koskevia linkkejä:

 

Hankinnat.fi

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Markkinaoikeus

Hilma

Creditan hankintasivut

Hankinnat.fi

Tietoa Euroopan unionin julkisista hankinnoista