In English | På svenska |
asuminen

Asuminen ja rakentaminen

 

Huittisten kaupunki tarjoaa asukkailleen terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön. Sen toteutuminen otetaankin erityisesti huomioon asumisessa sekä rakentamisen suunnittelussa ja toteutuksessa. Näiden sivujen tavoitteena on auttaa rakennuttajaa käytännön asioissa. Tähän on koottu rakentamiseen liittyvää tietoutta sekä lupa-asioiden ja rahoitusmahdollisuuksien lisäksi myös tietoa tonttitarjonnastamme.

 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

 

Tekninen palvelukeskus vastaa mm. kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpidosta, puhtaan käyttöveden hankinnasta, jätevesien käsittelystä ja jätehuollon järjestämisestä sekä liikenneväylien kunnosta. Teknisen palvelukeskuksen tehtävänä on myös ylläpitää puistoja, toria ja urheilualueita, sekä päättää kaupungin luonnonvarojen käytöstä.