In English | På svenska |

Ikäihmisten palvelut


kaariranta-25netti
Kuva: Valokuvaaja Janni H.

 

logo

 

 

 

 

    SFS-EN ISO 9001:2015

 

 

Huittisissa asuu noin 1 260 yli 75-vuotiasta.  Ikäihmisten palveluilla edesautetaan ikäihmisten kotona selviytymistä toimintakyvyn heikentyessä. Ikäihmisen kotona asumista tuetaan kotihoidon, ennaltaehkäisevien palveluiden, tukipalveluiden, kuntoutuksen ja voimavaroja tukevan työotteen avulla.


Kotona asumisen vaihtoehtona on asuminen palvelutalossa tai ryhmäkodissa silloin kun ikäihmisen palvelujen tarpeeseen ei kyetä vastaamaan kotiin annetuilla palveluilla.

 

Palveluopas huittislaisille ikäihmisille.

 

Huittisissa on laadittu vuonna 2012 kaupunginvaltuuston hyväksymä ikääntymispoliittinen strategia: ”Toimintakykyisenä ikääntyminen Huittisissa –ikääntyvien hyvinvointiohjelma vuosille 2012-2017”.


Ikäihmisten palveluiden visio vuoteen 2017:

 

Huittisten kaupunki edistää ikäihmisten toimintakykyisenä ikääntymistä luomalla edellytyksiä toimintakykyisyyden ylläpitämiseen monipuolisilla palveluilla yhteistyössä kuntalaisten, kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon kanssa.


Toimintakykyisenä ikääntyminen Huittisissa 2012 - 2017

 

Toimenpide- ja kehittämisohjelma


 

Palvelut Kaarirannassa

kaariranta-28-kartta 3