In English | På svenska |

Laadukas pohjavesi

 

Huittisten kaupunki ottaa pääosan käyttövedestään Virttaankankaalta. Sen korkealaatuista pohjavettä virtaa 2 500 m3:n vuorokausivauhdilla huittislaisten yritysten ja asukkaiden käyttöön. Korkealuokkainen vesi on paitsi raaka–aine myös tuotannontekijä. Teollisuuden näkökulmasta Huittisten vesi tarjoaa merkittäviä etuja. Vesi on ehdottoman tasalaatuista ympäri vuoden. Veden saatavuus on hyvä ja toimituskapasiteetti riittävä myös käyttöhuippujen varalta. Tulevaisuudessa tuotannon ja tuotteiden puhtaiden noustessa yhä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi laadukkaan veden arvo korostuu entisestään.

 

(v. 2014)

Lohensuo: 685 060 m³ /vuosi

Vakkila: 235 936 m³ /vuosi

Pöyriälä: 53 750 m³ /vuosi

YHTEENSÄ 974 746 m³ /vuosi

 

TALOUSVESITUTKIMUS

NäytteenottopaikkaKyläraitti

Teollisuustie

 Tulokset16.10.2018

16.10.2018

Escherichia coli

pmy/100 ml

0

0

Koliformiset bakteerit

pmy/100 ml

0

0

Heterotrofinen pesäkeluku 22 oC

pmy/ml

8

3

Ammonium, NH4

mg/l

0,006

0,009

Mangaani, Mn

µg/l

<1

<1

Rauta, Fe

µg/l

20

<10

pH7,3

7,4

Sähkönjohtavuus (25 oC)

µS/cm

79

82

Väriluku<5

<5

Sameus

NTU

0,47

0,26

Haju ja maku, laimennusluku 25 oCEi todettu

Ei todettu

Kokonaiskovuus

mmol/l

0.55

0.27

  

Vedet täyttävät tutkituilta ominaisuuksiltaan talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja käyttökelpoisuussuositukset. (STMa n:o 461/2000)

 

 

Huittisten verkostovesi on pehmeää.